အမွားကို၀န္ခံတတ္ေသာစိတ္
- လူဆိုတာ မွားတတ္တယ္။ သိၿပီးလုပ္တဲ့ အမွားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မသိလို႔ လုပ္ခဲ့မိတဲ့ အမွားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွားမွန္းသိဖို႔ပဲ လိုတယ္။ မွားမွန္းသိရင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္။ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္က်န္ အသက္ရွင္ခ်ိန္ေလးမွာ စိတ္သက္သက္သာသာ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေနခ်င္ရင္ အမွားကို အမွားမွန္း သိေအာင္လုပ္။ အမွားမွန္းသိတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပင္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မွားမွန္းမသိရင္လည္း သိတဲ့လူက အေထာက္အထားနဲ႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရင္ ခ်က္ခ်င္း လက္ခံ၊ ခ်က္ခ်င္းျပင္။ မွားေနတဲ့ စိတ္ႀကီးနဲ႔ေတာ့ အသက္ရွင္ၿပီး မေနသင့္ဘူး။
အမွားေတြကို လက္ခံမိေနေသာစိတ္၊ အမွန္ကို မသိေသးေသာစိတ္၊ အမွီျပဳျခယ္လွယ္ေနေသာစိတ္
- သံုးမ်ိဳးရဲ႕သေဘာကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္
အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖစ္ေသာစိတ္
- သတိစိတ္မရွိရင္၊ သတိမထားရင္၊ လုပ္မိလုပ္ရာ လုပ္မိၿပီး လုပ္မိတဲ့အလုပ္ေပၚမွာလည္း လုပ္မိတယ္၊ မလုပ္မိဘူးဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ မမွတ္မိႏိုင္တဲ့ စိတ္အေနအထား။