ျမန္မာလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕ ေျပာေနက် စကားတစ္ခုရွိတယ္။

မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိဘူး။

မျဖစ္ေသးတာပဲ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့စကားပဲ။

မခံခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ.. အထင္ေသးခံရမွာစိုးလို႔ပဲ ေျပာေျပာ..

ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ.. ဘာအယူအဆနဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ..

မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိဘူးဆိုတဲ့ စကားအဓိပၸါယ္ထဲမွာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္

ဆိုတဲ့ အေျဖပါေနတယ္ ဆိုေတာ့…

 

လုပ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ပါလား?

မလုပ္ၾကည့္ေသးလို႔ ခက္ေနတာ ျဖစ္မယ္။

မျဖစ္ေသးတာပဲ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ စကားအဓိပၸါယ္ထဲမွာလည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကည့္တဲ့

ေနရာမွာ လုပ္နည္းစနစ္မွားေနလို႔၊

မျပည့္စံုလို႔၊ လုပ္သလို မျဖစ္ေသးတာကို

စိတ္ပ်က္ၿပီး မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?

လုပ္ေနရင္းနဲ႔ အာ႐ုံစိုက္ရတာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ စိတ္ပင္ပန္းသြားၿပီး မျဖစ္ေသးတာကို

သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပဲ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်သြားတာေတြေၾကာင့္

မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?

သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လုိလားတယ္ဆိုတဲ့ ေမတၱာစိတ္သေဘာရဲ႕ တန္ဖိုးကို သိေပမယ့္

ၿပိဳင္ဘက္ရန္သူ ျဖစ္ေနလို႔ ေမတၱာထားျခင္းစိတ္ကို သိသိႀကီးနဲ႔ မလုပ္တာ

ခက္ေနတာလား?

သူတစ္ပါး ခ်မ္းသာတာကို ၀မ္းေျမာက္ေပးတဲ့ မုဒိတာစိတ္ရဲ႕ ျမင့္ျမတ္မႈကို သိေပမယ့္

ၿပိဳင္ဘက္ရန္သူ အေပၚထားဖို႔ မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?

လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္ႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိတြယ္စြဲလမ္းခဲ့တာ ၾကာသြားလို႔

သိသိႀကီးနဲ႔ ခြာခ်ဖို႔က်ေတာ့ မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?