အေမွာက္ေမွာက္ အမွားမွား ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္
- အဓိက တရားခံကေတာ့ သတိလြတ္ေနလို႔ပဲ။ သတိစိတ္မရွိလို႔ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္က စိတ္ထဲ ၀င္ခြင့္ရသြားတာ။ မိမိစိတ္ထဲမွာ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း လာထိတဲ့ (ဖႆေစတသိက္) ထိခ်က္က ျပင္းလြန္းေတာ့ ခံစားရင္း ခံစားရင္း၊ ခံစားမိတဲ့စိတ္ကို အစြဲအလမ္းျဖစ္သြားတာ။ ခံစားေနရတဲ့စိတ္က ၾကာလာေတာ့ ဒုကၡအျဖစ္ေျပာင္းသြားၿပီး ခံစားေနရတာကို မႀကိဳက္ခ်င္ဘူး ျဖစ္လာတယ္။ ဒီခံစားမႈႀကီးကို သတိမရေအာင္၊ ေပ်ာက္သြားေအာင္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ခဏခဏ သတိရရေနတဲ့ ခံစားမႈစိတ္ အထိအၿငိကို မေက်နပ္တဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီမေက်နပ္တဲ့ စိတ္ကိုပါ ေနာက္ထပ္ဆင့္ပြားျဖစ္တဲ့ ေဒါသအေနနဲ႔ အစြဲျဖစ္သြားျပန္ေရာ။ ဒီခံစားမႈအဆင့္ဆင့္ေတြရဲ႕ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမွန္း မသိေတာ့၊ ေပ်ာက္ခ်င္ေဇာနဲ႔ လုပ္မိ လုပ္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ရင္း လုပ္သမွ်တိုင္းဟာလည္း အမွားမွား အယြင္းယြင္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ျဖစ္ကုန္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
(ဒီအဆင့္ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ သတိစိတ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္လိုက္ရင္ သက္သာသြားေရာ။)
အမွတ္ႀကီးေသာစိတ္
- ေကာင္းတဲ့ဘက္က အဓိပၸာယ္ယူမယ္ဆိုရင္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ သိမွတ္မႈစြမ္းအား ေကာင္းေအာင္ အသိနဲ႔သတိ ပူးေပါင္းၿပီး သိမွတ္မႈကို စူးစူးစိုက္စိုက္၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ အားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။ မေကာင္းတဲ့ဘက္က အဓိပၸာယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားခံလိုက္ရတဲ့ ဒဏ္ကို တန္ျပန္ ကလဲ့စားေခ်မယ္ဆိုၿပီး အၿငိဳးအေတးထားတဲ့ မွတ္သားစိတ္ႀကီးက အေကာင္အထည္ မေဖာ္မခ်င္း မိမိစိတ္ထဲမွာ ပူေလာင္ဆင္းရဲ၊ ပင္ပန္းေနတဲ့စိတ္။
အမွတ္တမဲ့စိတ္
- အမွတ္တမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကို သတိနဲ႔ထိန္းၿပီး အမွတ္တရ စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလိုက္ႏိုင္ရင္၊ အမွတ္ထင္ထင္ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္တက္ၿပီး အရာရာဟာ မွတ္မွတ္ရရေတြ ျဖစ္လာေစတယ္။ (စိတ္ဆိုတာ ျပင္လို႔ရတယ္။ ျပင္တဲ့ေနရာမွာ အသိနဲ႔ သတိစိတ္ လိုတယ္။)
အမွတ္မွားေသာစိတ္
- ဒီစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးရဲ႕ သေဘာကို ပူးတြဲၿပီး ေလ့လာဖို႔အတြက္
အမွတ္မွန္ေသာစိတ္
အမွတ္သည္းေျခႀကီးေသာစိတ္
- စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္၊ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈအရွိန္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မေက်နပ္မႈကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်နပ္မႈကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေမ့ႏိုင္၊ မေပ်ာက္ႏိုင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ မွတ္ထားတဲ့စိတ္။