မွတ္သားျခင္းသေဘာ သညာေစတသိက္၊

ေကာင္းတဲ့စိတ္မွာေရာ၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္မွာပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ပါ၀င္ျခယ္လွယ္တယ္။

အမွန္ကို မွတ္သလို အမွားကိုလည္း မွတ္တယ္။

လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ေရာက္လာတည္းက ငါ့အေမ၊ ငါ့အေဖ၊ ငါ့အိမ္၊ ငါ့ပစၥည္း၊

ငါ့သူငယ္ခ်င္း၊ ငါ့မိန္းမ၊ ငါ့ေယာက္်ား၊ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့စီးပြားေရး၊ ငါ့ပိုက္ဆံ

စသျဖင့္ ငါဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တြဲၿပီး မွတ္သားလာခဲ့တာေတြဟာ

မွန္လား မွားလားဆိုတာကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခြဲျခားၿပီး မသိၾကဘူး။

အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလည္း ငါဆိုတဲ့ အစြဲတစ္ခုအေနနဲ႔ ေသတဲ့အထိ အမွတ္ မွားသြားတာေတြ ရွိတယ္။

မိမိမွတ္သားထားတာေတြဟာ မွားေနတယ္ဆိုတာကို

ေသခါနီး အခ်ိန္က်မွ သိရင္ အရမ္းေနာက္က်သြားၿပီ။

အဲဒီအခ်ိန္က်မွ အမွတ္မွားခဲ့တဲ့ ငါစြဲႀကီးကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

လူတစ္ေယာက္ ေသခါနီးေနၿပီဆိုရင္ အစြဲအလမ္းမရွိဖို႔၊ စိတ္မပူဖို႔၊ သံေယာဇဥ္ေတြ ျဖတ္ဖို႔ မွာၾကားေနတာေတြဟာ အမွတ္မွားခဲ့တာေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းေနတာပဲ။

သတိေပးမယ့္ လူကလည္း မရွိ၊ ျပဳျပင္ေပးမယ့္ သူကလည္း မရွိ၊

ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္က တစ္သက္လံုး အမွတ္မွားနဲ႔ အက်င့္ပါလာခဲ့တာႀကီးကို ေသခါနီးက်မွ ေဘးက ၀ိုင္းေျပာတဲ့ အေျပာေလးေတြေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖယ္ထုတ္လို႔ ရႏိုင္ပါ့မလား?

အမွားကို အမွန္၊

အမွန္ကို အမွား၊ မွတ္သားတဲ့ သညာေစတသိက္ဟာ

သံသရာလည္ေစတဲ့ မသိမႈနဲ႔ လိုခ်င္မႈ၊

အ၀ိဇၨာနဲ႔ တဏွာ ေတြနဲ႔အတူ အမွတ္မွားတဲ့ သညာေစတသိက္လည္းပါတယ္။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

အာ႐ံုေတြဟာ စိတ္နဲ႔ထိေတြ႕မႈက တစ္ဆင့္ သဘာ၀အရ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာကို သဘာ၀အတိုင္း မွတ္သားတာဟာ မွတ္သားမႈ အမွန္။

ငါဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ငါမွတ္သားတာဆိုရင္ မွတ္သားမႈအမွား။