အာ႐ံုကို ထိေတြ႕တဲ့ သေဘာ၊

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္၊

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးဟာ

စိတ္ထဲကို ၀င္လာၿပီး အာ႐ံု နဲ႔ စိတ္

စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈကို ျဖစ္ေစတယ္။ အဲဒါ ဖႆ၊

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ တစ္စံုတစ္ရာ ထိေတြ႕တဲ့ အထိအေတြ႕မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ေတြ႕ထိၿပီး မူရင္းစိတ္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ေျပာင္းေရႊ႕သြားေစတာမ်ိဳး၊

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ေတြ႕ထိတဲ့ ထိခ်က္က

တစ္ခါတေလက်ရင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိေတြ႕တာထက္ ပိုျပင္းထန္ၿပီး သိသာေပၚလြင္ ထင္ရွားတယ္။

လက္သုပ္ သုပ္တဲ့ေနရာမွာ သံပုရာသီးကို ညႇစ္ခ်ၿပီး အားရပါးရ နယ္ေနတာကို ျမင္ရရင္ သြားေတြက်ိန္းၿပီး ပါးစပ္ထဲမွာ သြားရည္ေတြ ထြက္ကုန္တာ စိတ္နဲ႔အာ႐ံုနဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆသေဘာပဲ။

အရြယ္ေရာက္ခါစ ေယာက္်ားေလးေတြက ရြယ္တူမိန္းကေလးေတြရဲ႕ အသံကိုၾကားရင္၊ ႐ုပ္ကိုျမင္ရင္

စိတ္ထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားတာ။ စိတ္နဲ႔ အာ႐ံုနဲ႔ ထိေတြ႕သြားတဲ့ ဖႆသေဘာပဲ။

သရဲေျခာက္တယ္လို႔ ၾကားဖူးထားတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာကို ေရာက္သြားလို႔ ၾကားဖူးထားတာ သတိရလိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ၾကက္သီးထသြားတာမ်ိဳးဟာ အေတြးအာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆသေဘာပဲ။

နားလည္လြယ္တဲ့ တရားအဆံုးအမသံကို ၾကားလိုက္တဲ့အခါမွာ စိတ္အတြင္းထဲထိ စူးနစ္၀င္ေရာက္ၿပီး ၾကားတဲ့ တရား အဆံုးအမအတိုင္း စိတ္ကို ျပဳျပင္လိုက္တာဟာ အၾကားအာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆကုသိုလ္စိတ္။

ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုသံေတြၾကားလို႔ ေဒါသထြက္သြားတာက်ေတာ့

အသံအာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆအကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။

မနာလိုစရာေတြျမင္လို႔ စိတ္ပ်က္စီးသြားတာ ဖႆအကုသိုလ္စိတ္။

ဒါေတြဟာ

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိေတြ႕တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စိတ္နဲ႔အာ႐ံုနဲ႔

ထိေတြ႕ၿပီး မူရင္းစိတ္ကို ခံစားမႈအဆင့္ ေျပာင္းလဲသြားေစတာပဲ။

စိတ္နဲ႔ အာ႐ံုနဲ႔ ထိေတြ႕မႈေတြဟာ

လူသားေတြအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့

ၾကံဳေတြ႕ေနက် ထိေတြ႕မႈေတြပဲ။

စိတ္တစ္ခုျဖစ္ခြင့္ရတာ ဖႆေစတသိက္ေၾကာင့္ပဲ။

ဖႆေစတသိက္နဲ႔ ထိေတြ႕မႈ မရွိဘဲ ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးမွ ျဖစ္ခြင့္မရဘူး။