အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အျမင္က်ယ္ေသာစိတ္
- ဗဟုသုတမ်ားတဲ့ စာေပေတြကို ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရတဲ့အက်ိဳး။ တတ္သိနားလည္၊ ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္တစ္ေတြရဲ႕ ေျပာဆိုဆံုးမ၊ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးတဲ့စကားေတြကို နားေထာင္ျခင္း၊ မသိတာကို ေမးရဲျခင္းေၾကာင့္ရတဲ့အက်ိဳး။ စာဖတ္သိ၊ နားေထာင္သိေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိက်င့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္ဆင့္ သိသြားတဲ့စိတ္။
အျမင္က်ဥ္းေသာစိတ္
- စာဖတ္ရမွာ ပ်င္းတဲ့သူေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ ၀ါသနာမပါတဲ့သူေတြ၊ မိမိမသိတာကို ေမးရမွာ ရွက္ၿပီး သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အသိဉာဏ္ ႀကီးမားႂကြယ္၀သူေတြ ၾကားထဲမွာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ခံရမွာပဲ။
အျမင္မွန္ေသာစိတ္
- ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕သေဘာကို အမွန္အတိုင္းသိတာ၊ ၾကံစည္တာ၊ ေျပာတာ၊ အသက္ေမြးတာ၊ အားထုတ္တာ၊ အမွတ္ရတာ၊ စူးစိုက္တည္ၾကည္တာ။ သစၥာေလးပါးကို အမွန္အတိုင္း သိတာက တစ္မ်ိဳး။ (ေထာင္ျပထားတဲ့ လက္၀ါးတစ္ခုကို ၾကည့္ၿပီး လက္ဖ၀ါးဘက္မွာ ရွိတဲ့သူက သူျမင္တဲ့လက္ဖ၀ါးကို အျမင္မွန္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္သလို၊ လက္ဖမိုးဘက္က လူကလည္း သူျမင္တဲ့ လက္ဖမိုးကို အျမင္မွန္တယ္လို႔ ေျပာတာကတစ္မ်ိဳး။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူကမွန္တယ္၊ ဘယ္သူ႔အျမင္က မွားတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိ ျမင္တဲ့အျမင္ကေန တစ္ဖက္လူရဲ႕ အျမင္ဘက္ကို ငဲ့ၾကည့္ေပးတတ္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးရွိေပးဖို႔ပဲ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတာကတစ္မ်ိဳး။
အသင္ေရာ! အျမင္မွန္တယ္၊ အျမင္မွားတယ္ဆိုတာကို ဘယ္လို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မလဲ?)
အျမစ္တြယ္ေနေသာစိတ္
- အစြဲအလမ္း ျဖစ္လြန္းတဲ့စိတ္က စိတ္မွာ အျမစ္တြယ္သလို ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ရေအာင္ျဖတ္တဲ့နည္းကိုသံုးၿပီး အျမစ္ပါေသေအာင္ ခုတ္ထစ္ပစ္ရမွာပဲ။ အစြဲအျမစ္က မေသဘဲက်န္ေနရင္ တဏွာစိတ္က ေရလာေလာင္းၿပီး အစြဲအပင္ ျပန္ရွင္လာႏိုင္တယ္။ အစြဲျဖတ္ခ်င္ရင္ တဏွာေလာဘ လိုခ်င္စိတ္ကိုပါျဖတ္။ တဏွာျဖတ္ခ်င္ရင္ ခံစားစိတ္ကိုပါျဖတ္။ ခံစားစိတ္ကို ျဖတ္ခ်င္ရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးက စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း လာထိတဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၿပီး ဆက္တိုက္ျဖတ္။ ဒါဆိုရင္ အစြဲအပင္ ရွင္သန္ခြင့္မရေတာ့ဘဲ တြယ္ေနတဲ့ အျမစ္ပါေသၿပီ။
အျမစ္ျပတ္စြန္႔လႊတ္လိုက္ေသာစိတ္
အျမတ္တႏိုးျဖစ္ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အျမတ္ထုတ္တတ္ေသာစိတ္
- အျမတ္ထြက္မွန္းသိတဲ့ စိတ္ေရာ၊ အျမတ္ထုတ္တတ္တဲ့ စိတ္ေရာ၊ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုက ေကာင္းတဲ့ဘက္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ အ႐ံႈးမရွိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အျမတ္ထုတ္တတ္ရင္ေတာ့ လူခ်င္းအတူတူ ၿပီးေတာ့ သူ႔အက်ိဳး၊ ကိုယ့္အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့သူ၊ သိစရာမွန္သမွ်ေတြထဲက သိရမယ့္အသိေတြကို သိလို႔ရသေလာက္ သိေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္တယ္။ ဒါအျမတ္ပဲ။ အျမတ္ထုတ္တတ္လို႔ အျမတ္ထြက္မွန္းသိတဲ့စိတ္။