မာတိကာ

သိျခင္းသေဘာမွာ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိျခင္း၊

သိတယ္လို႔ ထင္ေနျခင္း၊

သိသလိုလို ျဖစ္ေနျခင္းဆိုတဲ့ ကြဲျပားမႈေတြရွိတယ္။

အမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္း သိျခင္းသေဘာဟာ

ဘ၀အသစ္ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ျခင္းေတြ ရပ္တန္႔သြားေအာင္၊

ဒုကၡအေပါင္းက လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္..

ဘယ္လို အားထုတ္ရမယ္ဆိုတာကို သိေနျခင္းပဲ။

ေနရာတိုင္းမွာ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သိစရာ အာ႐ုံအားလံုးကို သိစရာအေနနဲ႔ သိေနျခင္းပဲ။

ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိတုန္းက ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းဖူးတယ္။

‘အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားက ဘာတရားေတြ က်င့္လို႔ ဘုရားျဖစ္တာလဲ?’ လို႔

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ခ်က္ခ်င္း မေျဖဘူး။

ေမးခြန္းထုတ္တဲ့သူကိုသာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာတဲ့အထိ စိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ၿပီးမွ

“ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိကြာ”တဲ့…

တစ္ခြန္းတည္းပဲ မိန္႔ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာမွကို မမိန္႔ေတာ့ဘူး။

“ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိကြာ”တဲ့။ ဒီစကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အက်ယ္အ၀န္းကို ငါးႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ သိေတာ့တယ္!

ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနရမွာေတြကေတာ့ မနက္အိပ္ယာကႏိုးတာနဲ႔ တစ္ေနကုန္ ျမင္သမွ်၊

ၾကားသမွ် အာ႐ုံေျခာက္ပါးနဲ႔ ထိေတြ႕သမွ် စိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

ဘာကိုသိေနလဲ? ဆိုတာ သိေပးေနရမယ္။

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ သိႏိုင္လဲ? ဆိုတာ သိေပးေနရမယ္။

သိမႈအေပၚမွာ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေနလဲ? ဆိုတာ သိေပးေနရမယ္။