အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာစိတ္
- ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္က ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အိပ္မက္ထဲကစိတ္
- တကယ့္ လက္ေတြ႕မဟုတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ေသြးေလ မညီညြတ္တာမ်ိဳး။ အိပ္ေပ်ာ္သလို၊ အိပ္မေပ်ာ္သလို ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ေသးတဲ့ စိတ္တစ္ခုက အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ မျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ စြဲလမ္းမိတာေတြကို စိတ္အာ႐ံုမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အုပ္ထိန္းမႈမရွိေသာစိတ္
- အကြပ္မရွိတဲ့ၾကမ္း ပရမ္းပတာတဲ့။ နဂိုကမွ စိတ္ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ေနရာတည္းမွာ ရွိမေနတတ္ဘူး။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာ႐ံုက်ရာ စပ္စုေနတတ္တာ။ ပ်ံ႕လြင့္ေနတတ္တာ။ အဲဒီလို အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္။
အန္းတန္းတန္းစိတ္
- တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မဆက္ဆံခဲ့ဖူးေတာ့ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မျဖစ္ဘဲ၊ ရွက္သလိုလို၊ အားနာသလိုလို ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။
အံုႂကြေနေသာစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္လြန္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ဖို႔ ေသခ်ာတဲ့ အေျဖထြက္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္လို႔မရေသးတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အံု႔ဆိုင္းေနေသာစိတ္
- စင္ၾကယ္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ မိႈင္းထေနတဲ့၊ မဲေမွာင္က်ေနတဲ့၊ သုန္မႈန္ေနတဲ့ မေက်မနပ္ စိတ္အေနအထား။
အံု႔ပုန္းစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္၊ လုပ္ခ်င္၊ ေျပာခ်င္တာေတြကို ထုတ္ေဖာ္မျပဘဲ စိတ္ထဲမွာပဲ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။

Next Chapter »