၁၉၄၇ ခုႏွစ္ - ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ ကရကဋ္ရာသီဖြား။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္းလမ္းမွာေမြး။
အၿငိမ္းစား ခ႐ိုင္ရဲ၀န္ ဦးဂၽြန္ေမာင္စိန္+ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျခာက္ေယာက္မွာ နံပါတ္ ေလးေယာက္ေျမာက္။
ငယ္နာမည္ ေက်ာ္ႀကီး။
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ABM ေက်ာင္းမွာ ပထမတန္းကေန စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းစာသင္၊
(စတုတၳတန္း စာေမးပြဲမွာ ေအာင္မွတ္ မျပည့္လို႔ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏွစ္လမွာ စာက်က္ၿပီး စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖရတယ္။)
၁၉၅၆ ခုႏွစ္ - အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုမ္းလမ္း ဘူတာ႐ံုနားက ယူနစ္ကရင္ေက်ာင္းမွာ ပဥၥမတန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကား။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္ - အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကူရွင္ေက်ာင္းမွာ ဆ႒မတန္း၊ သတၱမတန္း (ႏွစ္ႀကိမ္)၊ အ႒မတန္း၊
န၀မတန္း (ႏွစ္ခါက်လို႔ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရ)
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (ညေက်ာင္းအပါအ၀င္)၊ (၂၃) ေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကား၊
ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းမေနျဖစ္ေတာ့ဘဲ အိမ္က ၁၆ ႀကိမ္ဆင္း။
အိမ္ေျပးဘ၀နဲ႔ လမ္းေပၚမွာ ေလလြင့္။
၁၉၆၅ ခုႏွစ္ - ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚသာထက္ေက်ာင္းမွာ န၀မတန္း (သံုးႀကိမ္ေျမာက္) သင္ၾကားေအာင္ျမင္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္ - ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚႏုႏုခင္ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွာ ဒသမတန္းသင္ၾကား၊ သံုးလေလာက္တက္ၿပီး
ေရတပ္ထဲ၀င္ (ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ ၁၂၂၀၅)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္ - ေရတပ္ထဲကထြက္၊
ဒသမတန္း ျပန္ေျဖ၊ (ခ) အဆင့္မွေအာင္
႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲေရာက္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ (ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္အတြင္း)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား