ခံစားတဲ့စိတ္သေဘာကို သိၾကည့္ျခင္း

လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတည္းက ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူပါလာတဲ့ စိတ္ေလးခုထဲက ခံစားတဲ့စိတ္။

မ်က္စိနဲ႔ ျမင္သမွ်၊

နားနဲ႔ ၾကားသမွ်၊

အနံ႔ ရသမွ်၊

အရသာ မွန္သမွ်၊

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ထိေတြ႔သမွ်၊

စဥ္းစားေတြးေတာ ၾကံစည္သမွ် အကုန္လံုးကို ခံစားတယ္။

ခံစားတဲ့အလုပ္ဟာ ခံစားစိတ္ရဲ႕ အလုပ္ပဲ။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ အထိအေတြ႕ အကုန္လံုးကို ခံစားတယ္။

ေကာင္းတဲ့အရသာ၊ ကုသိုလ္အရသာေတြကို ခံစားတယ္။

မေကာင္းတဲ့အရသာ၊ အကုသိုလ္အရသာေတြကို ခံစားတယ္။

ေကာင္းတာလည္း မဟုတ္၊

မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။
ခံစားလို႔ႀကိဳက္ရင္ ေက်နပ္တယ္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံစားတယ္။

ခံစားလို႔ မႀကိဳက္ရင္ ေဒါသျဖစ္တယ္။

ခံစားတဲ့ စိတ္ရဲ႕ အာ႐ံု၀င္စားမႈ အျပင္းထန္ဆံုးကေတာ့

အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ ကာမဂုဏ္ကိစၥေတြပါပဲ။

ေမြးတည္းက ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူတူပါလာတဲ့ ခံစားစိတ္ဟာ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႔မႈကတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။

ဘယ္လိုအာ႐ံုပဲေပၚေပၚ၊ ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုကို ဘယ္သူပဲ ဘယ္၀ါပဲလို႔ စိတ္ႀကိဳက္ သတ္မွတ္ၿပီး ခံစားတယ္။

သဘာ၀အရ ခံစားစိတ္က သူ႔အလုပ္သူ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ငါ ဆိုတာ မပါဘူး။

‘ငါခံစားတာကြ’လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့သူဆိုရင္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။

ဒီခံစားစိတ္ဟာ လူအျဖစ္နဲ႔ လူ႕ေလာကထဲကို ေရာက္လာတည္းက မိခင္နဲ႔ ကေလးၾကားမွာ စခဲ့တာပဲ။

လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ မိမိစိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္တစ္ခု ရွိေနလို႔ပဲ။

မိမိစိတ္ထဲ၀င္လာသမွ် စိတ္တိုင္းမွာ ခံစားမႈပါတယ္။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တာနဲ႔ ၾကမ္းတယ္၊ ျပင္းထန္တာပဲ ကြာတယ္။

စိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈမရွိမွသာ ၿငိမ္းေအးသက္သာမွာ။

ခံစားမႈဟာ ေလာင္စာပဲ။

(ေလာင္စာရွိရင္ေတာ့ ဒုကၡမီးက ေလာင္ေနမွာပဲ။) ဆိုေတာ့…

ခံစားမႈ မရွိေအာင္၊ အထိအေတြ႕ဆိုတဲ့ ဖႆေစတသိက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ၿပီး ဖယ္ထုတ္မွ သက္သာမွာ။