ဖခင္စိတ္
- လူသားေတြအေပၚမွာ မိခင္စိတ္နဲ႔ စာနာျပဳစုသလို၊ ဖခင္စိတ္နဲ႔ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့စိတ္။
ဖ႐ိုဖရဲစိတ္
- စိတ္ထဲကို ႐ုတ္တရက္ ေဆာင့္တက္ၿပီး ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုတစ္ခုေၾကာင့္ ထိန္းမရ သိမ္းမရ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုမွ ျပန္လည္ စုစည္းလို႔ မရေအာင္ ကစဥ့္ကလ်ား ႐ႈပ္ေထြးသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖလွယ္စိတ္
- စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ အားထုတ္ၾကသူခ်င္း ရရွိတဲ့ အသိဉာဏ္ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း လဲလွယ္ၾကတဲ့စိတ္။
ဖာသိဖာသာစိတ္
- ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ေယာက္တည္း သီးသန္႔ ေနေနတဲ့စိတ္။
ဖားခုန္ဖားဆင္းစိတ္
- စိတ္သေဘာထားခ်င္း၊ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္ညီညြတ္မႈ မရွိတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
ဖားတတ္ေသာစိတ္
- မိမိအက်ိဳး ရရွိဖို႔ တစ္ခုတည္းအတြက္ အရွက္တရား မရွိေတာ့ဘဲ ရဲရဲတင္းတင္း မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး တစ္ဘက္သား စိတ္တိုင္းက် လိုက္ေလ်ာေပးမႈေတြနဲ႔ လြန္ကဲစြာ ဆက္ဆံျပေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖိစီးစိတ္
- မိမိစိတ္ထဲမွာ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္တဲ့ စိတ္တစ္ခု ရွိေနလို႔ ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံစားေနရတာပဲ။ ဖိစီးခံေနရတဲ့ဒုကၡ ဘယ္တုန္းက စခဲ့တာလဲ? စံုစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒီလို စံုစမ္းလိုက္တာနဲ႔ ဖိစီးခံေနရတဲ့ ဒုကၡက ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေျမာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖိစီးေနတဲ့ ခံစားမႈေနရာမွာ စံုစမ္းတဲ့စိတ္က အစားထိုး၀င္ေရာက္သြားလို႔ပဲ။ တစ္ႀကိမ္မွာ စိတ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္ေပးလို႔ ရရင္ ဖိစီးတဲ့ေနရာမွာ စံုစမ္းစိတ္ အစားထိုးသလိုမ်ိဳး အျခားဒုကၡေပးတဲ့စိတ္ေတြကိုလည္း အသိနဲ႔သတိ အစားထိုးၿပီး ဖိစီးဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ပါ။
ဖိႏွိမ္စိတ္
- အခ်ိန္မေရြး မီးေတာက္အျဖစ္ ေတာက္ေလာင္ဖို႔ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ၿငိမ္၀ပ္ကိန္းေအာင္း စိတ္ဟာ မိမိစိတ္နဲ႔ အတူ အျမဲတမ္း ပူးကပ္ၿပီး အတူရွိေနတဲ့သေဘာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သတိနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရင္ ၿငိမ္၀ပ္ကိန္းေအာင္း စိတ္က အဆင့္တက္ၿပီး ထႂကြေသာင္းက်န္း ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့အဆင့္ မေရာက္ေအာင္ ဖိႏွိမ္ထားႏိုင္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖိဖိစီးစီးစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို အစကေန အဆံုးထိ စနစ္တက် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ တိတိက်က် ပီပီျပင္ျပင္စိတ္နဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ဖီဆန္ေသာစိတ္
- ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒအမိန္႔ေတြကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိလို႔ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္႔က်င္စြာတုန္႔ျပန္တဲ့ ဖီလာ ကန္႔လန္႔စိတ္။
ဖူလံုေလာက္ငွစိတ္
- မိမိ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ ပညာေငြေၾကး၊ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစုအေရး၊ ေရွ႕ေရးရည္မွန္းခ်က္ အသက္ရွင္ေနသမွ် ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ စား၀တ္ေနေရးစတဲ့ အရာရာကို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾက သက္သာေနဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနတဲ့ စိတ္အစီအစဥ္။