ေျပာရဲဆိုရဲစိတ္
- သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ဘာမွမလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ သတၱိရွိေနတတ္တယ္။ မိမိရဲ႕ အယူအဆ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာရဲဆိုရဲ သတၱိရွိတဲ့စိတ္။
ၿပိဳလဲစိတ္
- ၿပိဳလဲက်သြားတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တာက စတာပဲ။ ဖႆထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစတာ။ ခံစားမႈေတြ ဆက္တိုက္ခံစားေနရတဲ့အခါမွာ ခံစားေနရတဲ့အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တာကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရရင္ ၿပိဳလဲစိတ္ျဖစ္ဖို႔ စလာတာပဲ။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔မရေလ ခံစားရေလပဲ။ ခံစားမႈအဆင့္က တျဖည္းျဖည္း အရွိန္တက္လာၿပီး ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ေလ်ာ့က် ၿပိဳလဲကုန္တာ။ စိတ္က စိတ္ကို အလဲထိုးလိုက္လို႔ ျပဳတ္က်ၿပိဳကြဲသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ျပက္တီးျပက္ေခ်ာ္စိတ္
- ေလးစားမႈမရွိတဲ့၊ ဣေျႏၵသိကၡာမရွိတဲ့၊ ေပါ့တိေပါ့ဆႏိုင္တဲ့ ျပဳမူေျပာဆို ဆက္ဆံတာေတြဟာ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ပါ ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ျပက္ရယ္ျပဳေသာစိတ္
- တန္ဖိုးရွိတဲ့စကားကို သတိလက္လြတ္ျဖစ္ၿပီး ရယ္သလိုေမာသလို ေျပာဆိုမိလိုက္တဲ့ အျပဳအမူဟာ မိမိရဲ႕ဣေျႏၵသိကၡာကို ထိခိုက္သြားသလို တစ္ဖက္သားကိုပါ ႏွိမ့္ခ် ျပက္ရယ္ျပဳတဲ့အဓိပၸာယ္မ်ိဳးကို သက္ေရာက္ေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေျပာက္ေသာက္စိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ထိေတြ႕သမွ်၊ ေတြးေတာၾကံစည္သမွ်၊ စိတ္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေျပာက္ေသာက္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္ၾကတယ္။ မိမိစိတ္ထဲကို တစ္ႀကိမ္မွာ စိတ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္ရင္ ေကာင္းတာေရာ၊ မေကာင္းတာေရာ၊ ျဖစ္သင့္တာေရာ၊ မျဖစ္သင့္တာေရာ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစံုစံု အထူးအဆန္းေတြ စုျပံဳၿပီး ေျပာင္းဆန္ ေျပာက္ေသာက္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္မခံေတာ့ဘူး။
ျပင္ဆင္ေသာစိတ္
- မနက္ျဖန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔အတြက္ အေသအခ်ာဆံုးအေျဖက ဒီေန႔ရဲ႕ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္းစြာပူေလာင္စိတ္
- ျပင္းစြာပူေလာင္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုက ပူေလာင္ျခင္းဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရတယ္လို႔ အေျဖ ထြက္ေနပါတယ္။ ခံစားမႈျဖစ္ေစတဲ့ အစက အာ႐ံုေတြ စိတ္ကိုလာထိတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ ဖႆ ပစၥယာ ေ၀ဒနာတဲ့။ ထိေတြ႕မႈအရွိန္ ျပင္းထန္လြန္းရင္ ျပင္းစြာ ပူေလာင္ေစတဲ့အျပင္ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲတဲ့အဆင့္မ်ိဳးကိုလည္း ထပ္ဆင့္ပြားၿပီး ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။
ျပင္းျပင္းျပျပစိတ္
- လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးတဲ့အလုပ္ကို ျပင္းထန္တက္ႂကြတဲ့ စိတ္ဆႏၵ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ထလုပ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္စိတ္
- ေျပာင္စပ္စပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ဟာ၊ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္စိတ္ပဲ ျဖစ္ေနမွာ အေသအခ်ာပဲ။
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းစိတ္
- ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕၊ ေျပာင္က်က် ရင္ဆိုင္တယ္။ ႀကိဳက္ရင္ လက္ခုပ္တီးၿပီး လက္ခံမယ္။ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္ဘူးေျပာၿပီး ႐ႈတ္ခ်ေ၀ဖန္မယ္။ ဆိုးရင္လည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆိုးတဲ့စိတ္။ မိုက္ရင္လည္း ေျပာင္က်က်ပဲ။ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ မလုပ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။