ဆန္းၾကယ္လြန္းေသာစိတ္
- စိတ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဆိုတာ ရွိေနမွန္း လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနတာလဲ? ဘယ္လိုရွိေနတာလဲ? ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရွိေနတာလဲ? ဆိုတာကိုေတာ့ မသိတဲ့လူက ပိုမ်ားတယ္။ မျမင္ရေပမယ့္ ရွိေနတဲ့ စိတ္က လူသားအားလံုးကို စိတ္ႀကိဳက္ခိုင္းေနတာ ထူးဆန္းတယ္။ မျမင္ရတဲ့စိတ္က ခိုင္းေနလို႔သာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြ လႈပ္ရွားေနတာကို သိၾကည့္ေနတဲ့ စိတ္အသိဉာဏ္က ပိုၿပီး ထူးဆန္းေနတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဆန္းၾကယ္တာက သိၾကည့္ေနတဲ့ အသိဆိုတဲ့အရာဟာ သိေပးၿပီးတာနဲ႔ မရွိေတာ့တာပါပဲ။ စိတ္ေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ခဏေလးပဲ ျဖစ္ျပခြင့္ရွိတာလဲဆိုတာကို သိခ်င္လို႔ သိၾကည့္ရင္ စိတ္ကို စိတ္နဲ႔ ၾကည့္မွသာ ရတယ္ဆိုတဲ့အေျဖ ထြက္တယ္။ စိတ္အေၾကာင္း သိၾကည့္ရင္ စိတ္ရဲ႕ထူးဆန္းတာေတြ ထပ္ေတြ႕တယ္။
ဆန္းစစ္ေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕သိမွတ္မႈက မိမိရဲ႕ အသိထဲမွာ ရွိေနရဲ႕လား? အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ေတြ အဆက္မျပတ္ ၀င္လိုက္ ထြက္လိုက္ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာကိုသိေနတာမ်ိဳးလဲ? အဲဒီသိမႈကို ဘာ့ေၾကာင့္ သိလို႔ရေနတာလဲ? သတိ တည္ေဆာက္မႈ စြမ္းအား ဘယ္ေလာက္အဆင့္ထိ တိုးတက္လာၿပီလဲ? အလုပ္လုပ္ေနတာနဲ႔ သိေနတာနဲ႔ အညီအမွ် ျဖစ္ေနရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ မိမိ အသိကို မိမိ ျပန္ဆန္းစစ္ေနသင့္တယ္။