ဆန္းသစ္ေသာစိတ္
- လူနဲ႔ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ေခတ္အေနအထားအရ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ ဆန္းသစ္တဲ့ တီထြင္မႈေတြလည္း ရွိေနတယ္။ လူအမ်ားအတြက္ အံမ၀င္ေတာ့တဲ့ အယူအဆ အေဟာင္းေတြဆိုရင္လည္း ဖက္တြယ္မထားသင့္သလို၊ ေခတ္နဲ႔အညီ တိုးတက္တဲ့ အယူအဆေတြ၊ အမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အေတြးအေခၚအသစ္ေတြကိုလည္း အေဟာင္းေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကို ႀကိဳဆိုသင့္တယ္။
ဆံုးျဖတ္ေသာစိတ္
- ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့စိတ္ ဆိုတာ ရွိေပးရတယ္။ ဆံုးျဖတ္တဲ့စိတ္က ဆံုးျဖတ္ေပးမွ လံႈ႕ေဆာ္တဲ့စိတ္ကလည္း လုပ္ျဖစ္သြားေအာင္ တိုက္တြန္းေပးလို႔ရတာ။ ဆိုေတာ့ အမွားနဲ႔ အမွန္ကို ခြဲျခားတဲ့ေနရာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။
ဆံုး႐ႈံးေသာစိတ္
- ဆံုး႐ံႈးေနရတာေတြထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး ဆံုး႐ံႈးမႈကေတာ့ အခ်ိန္ပဲ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အခ်ိန္ေတြကို အလကားရေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြအတြက္ အစားျပန္မရတဲ့ ၂၄ နာရီထဲက အခ်ိန္ေတြကို တန္ေအာင္ သံုးျဖစ္ရဲ႕လားလို႔ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ရင္ အေျဖထြက္ေနၿပီ။
ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္စိတ္
- သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္ စကားႏိုင္လုေျပာေနရင္း တစ္ဖက္လူက မိမိကို အႏိုင္နဲ႔ ပိုင္းသြားတာကို ခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာ မိမိဘက္က ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ မရလိုက္ဘဲ မေက်မနပ္ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့တဲ့စိတ္။
ေဆြးေႏြးစိတ္
- လူခ်င္းတူေပမယ့္ အယူအဆခ်င္း၊ အေတြးအေခၚခ်င္း မတူၾကတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ားသေဘာတူတဲ့ အေျဖတစ္ခု ထြက္ႏိုင္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေဆြးျမည့္စိတ္
- မူလပံုစံအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ဆြဲငင္အားႀကီးေသာစိတ္
- စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း ၿငိတြယ္မႈ အင္အားေကာင္းလာရင္ ဆြဲငင္အားႀကီးတဲ့ဘက္ကို ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ (မိဘစကားကို နားမေထာင္ေတာ့ဘဲ အိမ္ကဆင္းသြားတာ၊ လင္မယားခ်င္း အဆင္မေျပေတာ့တာေတြဟာ ဆြဲငင္အားႀကီးတဲ့ စိတ္ဘက္ကို ပါသြားတဲ့ အထင္ရွားဆံုး သက္ေသပဲ။)

Next Chapter »