စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းစိတ္
- ပညာဗဟုသုတ မရွိတဲ့သူေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပတဲ့သူေတြကို ယခုေခတ္စားေနတဲ့ လူကုန္ကူးတဲ့လုပ္ငန္း၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးခ်တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စည္းလြတ္၀ါးလြတ္စိတ္
- အသိနဲ႔ သတိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း မရွိလို႔ လြင့္ခ်င္ရာလြင့္၊ ေရာက္ခ်င္ရာ ေရာက္ၿပီး ပရမ္းပတာျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
စိတ္ကူးယဥ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ႀကီး၀င္ေသာစိတ္
- ဘ၀ျမင့္တဲ့သူ၊ လူတန္းစား ခြဲျခားတတ္တဲ့သူေတြကို ေသြးႀကီးတယ္၊ အသားႀကီးတယ္ စသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စိတ္ခ်ေသာစိတ္
- “ ငါ့ကို စိတ္ခ်စမ္းပါ ” လို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အမိန္႔ေပးၿပီး ခိုင္းေစလို႔ မရတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ မိမိကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူတစ္ပါးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကို လက္ေတြ႕ျမင္ရ၊ ၾကားရမွသာ သူ႔အလိုလို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္။
စိတ္ခ်င္းဆက္ႏႊယ္စိတ္
စိတ္ေစာေနေသာစိတ္
- မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လိုတာထက္ ပိုကဲၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေနသူေတြရဲ႕ စိတ္အလ်ဥ္။
စိတၱဇဆန္ေသာစိတ္
- အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို သာမန္လူေတြလို ေတြး႐ိုးေတြးစဥ္ မေတြးဘဲ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာင္းျပန္ ေထာင့္ေပါင္းစံု စသျဖင့္ နက္႐ိႈင္းလြန္းစြာ၊ စူးရွလြန္းစြာ၊ ေလးနက္လြန္းစြာ၊ လြပ္လပ္လြန္းစြာ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္းလြန္းစြာ၊ တာဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိစြာ၊ အေတြးကိုပဲ ဦးစားေပးလြန္းစြာ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈကို ဦးစားေပးလြန္းစြာ၊ ေတြးလို႔ရသေလာက္ အဆံုးစြန္ထိ အလြတ္လပ္ဆံုး ေတြးေနမိတဲ့ စိတ္အဆင့္။
စိတ္တိုင္းက်စိတ္
- ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္၊ စူးစူးနစ္နစ္ သေဘာေပါက္ေနၿပီဆိုရင္ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္လို႔ စိတ္ကို ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္မရဘူး။ ခံစားမႈပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္ အကုန္လံုးကိုလည္း တစ္ခုမွ လက္မခံလို႔ မိမိစိတ္အစဥ္ဟာ စိတ္တိုင္းက်တဲ့ စိတ္ျဖစ္ေနတယ္။
စိတ္တင္းထားေသာစိတ္
- လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ခ်င္ေနေပမယ့္ မလုပ္သင့္မွန္း သိလို႔ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စိတ္။ ေျပာခ်င္ေနတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာခ်င္ေနေပမယ့္ မေျပာသင့္မွန္းသိလို႔ မေျပာျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့စိတ္။ မိမိစိတ္ကို မိမိမႏိုင္ဘူးလို႔ သူတစ္ပါး ကဲ့ရဲ႕ ေ၀ဖန္ အျပစ္တင္တာထက္ မိမိစိတ္ကို မိမိ႐ိုေသေလးစားႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့စိတ္။