စြန္႔လႊတ္စိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ အားထုတ္မႈ အားေကာင္းလာရင္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတာကို သိၾကည့္လို႔ရတယ္။ အာ႐ံုေျခာက္ခုကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အာ႐ံုေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေပးေနတာ တစ္ခ်က္မွ မရပ္ဖူး။ ဆက္တိုက္ပဲဆိုတာ သိလို႔ရေနတယ္။ ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ ႐ုပ္နဲ႔ ခံစားစိတ္၊ မွတ္သားစိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္ေတြကလည္း တစ္လွည့္စီ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္ေနတာ တရစပ္ပဲ။ ရပ္ေနတာ တစ္ခုမွ မရွိဘဲ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စြန္႔လႊတ္ေနတဲ့ သဘာ၀ကို သိႏိုင္တယ္။ လံုး၀အိပ္ေပ်ာ္ေနလို႔ စိတ္က အလုပ္မလုပ္ဖူးဆိုရင္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြက အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ မရပ္မနားဘဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ေပးလို႔ ရေနတယ္။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕သဘာ၀ သေဘာတရားေတြကို တိတိက်က် သေဘာေပါက္ေနၿပီဆိုရင္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ေနရတဲ့ သဘာ၀ကို သိၾကည့္လို႔ ရေနတယ္။ အနိစၥဆိုတဲ့သေဘာကို အေသးစိတ္ သေဘာေပါက္လို႔ ရလာတယ္။ အနတၱဆိုတဲ့သေဘာကို အေသးစိတ္ သေဘာေပါက္လို႔ ရလာတယ္။ ဆိုေတာ့ စြန္႔လႊတ္တယ္ဆိုတာႀကီးက သဘာ၀ျဖစ္ေနတယ္။ မိမိဘက္က ပင္ပင္ပန္းပန္းႀကီး စြန္႔လႊတ္ေနစရာ မလုိဘဲ သဘာ၀က စြန္႔လႊတ္ေနတဲ့အေပၚမွာ သတိစိတ္ေလးတင္ၿပီး သိၾကည့္ေနရင္ စြန္႔လႊတ္ေနတဲ့ စိတ္ကို ျမင္ရတယ္။
စြပ္စြဲေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စြမ္းစြမ္းတမံစိတ္
- စိတ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္ေခါင္းစဥ္နာမည္ တစ္ခုပါပဲ။ စိတ္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိေအာင္ အစြမ္းထက္လြန္းပါတယ္။ စိတ္စြမ္းအားႀကီးၿပီး စြမ္းရည္သတၱိ အားေကာင္းလြန္းရင္ ဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တယ္။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း သံသရာထဲက လြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တယ္။ ဘ၀အသစ္ေတြ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနတာကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္။ (စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ စြမ္းအားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အသိနဲ႔သတိ ရွိဖို႔ပဲလိုတယ္။)

Next Chapter »