ေစာင့္စားစိတ္
- ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစာင့္ေမွ်ာ္စိတ္။
ေစာင့္စည္းစိတ္
- မလုပ္သင့္ဘူး၊ မလုပ္ဖူး စသျဖင့္ လက္ခံယံုၾကည္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ဘယ္သူက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေျပာေျပာ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းထားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေစာင့္ေရွာက္စိတ္
- လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ရွိတဲ့သူေတြဟာ မျပည့္စံုတဲ့ တစ္ဖက္သားေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ မိဘအရြယ္ဆိုရင္ မိဘလို၊ သားသမီးအရြယ္ဆိုရင္ သားသမီးလို၊ ရြယ္တူဆိုရင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းလို လိုအပ္တာေတြထဲက တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေစာင့္သိ႐ိုေသစိတ္
- မိမိအေပၚရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်းဇူးတရား၊ အကူအညီေပးခဲ့မႈစတာေတြကို သိရွိနားလည္ေနၿပီး ေစာင့္သိစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစကာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေစာင္းေနေသာစိတ္
- မိမိဆႏၵအလိုကို ဦးစားေပးမိၿပီး အေတြးလြန္သြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သမား႐ိုးက် ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနအထားဘက္ ယိုင္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္စိတ္
- သိေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို တစ္ဖက္သားသိေအာင္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ဘဲ သြယ္၀ိုက္ၿပီး အရိပ္အႁမြက္ သေဘာမ်ိဳး သိေစတဲ့ စိတ္အေနအထား။
စစ္ေၾကာေမးျမန္းစိတ္
- အျပစ္က်ဴးလြန္ထားတဲ့သူကို အမွန္အတိုင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ၀န္ခံလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး စစ္ေဆးတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိတ္
စဥ္းစားေသာစိတ္
- ပိုက္ဆံေပးစရာ မလုိဘဲ အလကားရတဲ့အရာေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ မျမင္ရတဲ့စိတ္ကို ရွိမွန္းသိခ်င္ရင္ စဥ္းစားျခင္းဟာ စိတ္တစ္ခုအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းသိေစတဲ့ အလြယ္ဆံုး ဥပမာပါပဲ။ အလကားရေနတဲ့ စဥ္းစားျခင္းစိတ္ကို တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေအာင္သာ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။
စဥ္းလဲေကာက္က်စ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စည္းကမ္းႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စည္းေစာင့္ေသာစိတ္
- မေပါက္ၾကားေစလိုတဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုခုကို မိဘ၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းစတဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မသိေစေအာင္ ကတိ စည္းကမ္းအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
စည္းစိမ္ယစ္မူးစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စည္းေဖာက္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။