စက္ဆုပ္ရြံရွာစိတ္
- ရက္စက္ယုတ္ညံ့တဲ့အမွားမ်ားစြာကို ေအာက္တန္းက်စြာ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ျမင္ရ၊ ၾကားရတဲ့အခါမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အေပၚ ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေစာက္မွန္း ကမ္းမွန္းမသိေသာစိတ္
- အလိုက္ကမ္းဆိုး မသိေသာသူရဲ႕ စိတ္အေနအထားကို ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္အေနအထား။
စိုက္လိုက္မတ္တတ္စိတ္
- မိမိဘ၀အတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေစမယ့္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အခက္အခဲ၊ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႔ ဆံုး႐ံႈးမႈႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိစတဲ့ အလုပ္သေဘာရဲ႕ အစ-အလယ္-အဆံုး အေသးစိတ္ကို အတိအက် ရွာေဖြေလ့လာၿပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့အဆင့္ထိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ အားထုတ္သင့္တယ္။ မေတာ္တဆ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္၊ အႏၲရာယ္၀င္လာရင္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ မိမိစိတ္ကို မိမိအားေပးၿပီး အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စင္ၾကယ္ေသာစိတ္
- သူတစ္ပါးကို မနာလိုတဲ့စိတ္ေတြ၊ မိမိထက္သာသြားမွာကို စိုးရိမ္တဲ့စိတ္ေတြ၊ မိမိရသလို သူတစ္ပါးကို မရေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ မိမိနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့သူကို ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ လံုး၀မရွိေအာင္ ဖယ္ထုတ္ထားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မိမိ စိတ္က်င့္စဥ္က စင္ၾကယ္ေနတယ္။ ညစ္ပတ္႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ စိတ္အာ႐ံုမွန္သမွ် လံုး၀မရွိေအာင္ ရွင္းထားႏိုင္ရင္ မိမိ စိတ္အစဥ္သေဘာထားက စင္ၾကယ္ေနတယ္။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္သေဘာေတြရဲ႕ အမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ရင္ မိမိအျမင္အယူအဆေတြက စင္ၾကယ္ေနတယ္။ မယံုဘူးလို႔ ယူဆခဲ့တာေတြကို လက္ေတြ႕သိေအာင္ ကိုယ္တိုင္ သိက်င့္ အားထုတ္ထားလို႔ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ေနတာေတြ မရွိေတာ့ဘဲ မိမိစိတ္က စင္ၾကယ္ေနတယ္။ ဘယ္အရာက မွန္တယ္၊ ဘယ္အရာက မွားတယ္ဆိုတာေတြကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕အားထုတ္ထားလို႔ ရရွိတဲ့ အသိဉာဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ စိတ္ေတြက စင္ၾကယ္ေနတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ပ်က္စီးေနတဲ့သေဘာတရား၊ စိတ္ေတြရဲ႕ တရစပ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ သေဘာတရားအမွန္ေတြကို သိေနတဲ့ ဉာဏ္အသိက စင္ၾကယ္ေနတယ္။ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ၊ ဘ၀သစ္တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ျခင္း ကုန္ဆံုးရာ၊ ဆင္းရဲဒုကၡအားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ၊ ကိေလသာအလံုးစံု ျပတ္ေတာက္ရာေတြကို အသိဉာဏ္နဲ႔ သိျမင္ႏိုင္မႈအဆင့္ ေရာက္ရွိေနလို႔ စိတ္က စင္ၾကယ္ေနတယ္။ (စင္ၾကယ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထားမ်ဳိး မိမိဆီမွာ ရွိေနေအာင္ အားထုတ္ၾကည့္ပါ။)
စင္ၿပိဳင္စိတ္
- မေကာင္းမႈကို လုပ္ခ်င္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔၊ ေကာင္းမႈကို လုပ္ခ်င္ေနတဲ့စိတ္က တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆင္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေနသလိုလို၊ မလုပ္သင့္တာကို လုပ္ခ်င္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔၊ လုပ္သင့္တာကို မလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ႏွစ္ခုလံုး ဆင္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေနသလိုလို၊ လိုခ်င္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔၊ မလိုခ်င္တဲ့စိတ္ႏွစ္ခု ဆင္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေနလိုလို၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္စိတ္ကို ေရြးၿပီး ဘယ္စိတ္ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ဖယ္ထုတ္လိုက္မလဲ? (ေရြးခ်ယ္ဖို႔ကေတာ့ စိတ္ဆိုတာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။)
ေစာင့္ၾကည့္ေသာစိတ္