ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစိတ္
ခြင္က်ေနေသာစိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္အား ေကာင္းလာရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ေတြဟာ မိမိစိတ္ထဲကို အ၀င္အထြက္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနတာ။ ၀င္လာၿပီး ခ်က္ခ်င္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတာ။ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတာကို အလုိက္သင့္သိလို႔ရေနတာ။ သိလို႔ရေနတဲ့ အသိဟာလည္း ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတာကို အလိုက္သင့္ သိလို႔ရေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ခြင့္မလႊတ္တတ္ေသာစိတ္
- ဆံုး႐ံႈးနစ္နာသြားတဲ့ ပမာဏ အတိုင္းအတာ အႀကီးအေသး အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကား ခံလုိက္ရသူဘက္က ျဖစ္လိုက္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ဒါကို ခြင့္မလႊတ္ဘဲ ျပန္လည္ကလဲ့စားေခ် ျပန္ရင္လည္း ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ အခ်ိန္ မေရာက္မခ်င္း မိမိဘက္က ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေနတဲ့ အခ်ိန္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို ထည့္တြက္ရင္ ႏွစ္ခါ႐ံႈးသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ ေစာင့္ရင္း ကုန္ဆံုးေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးတာေတြလုပ္ဖို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္တဲ့့ အခ်ိန္ကစၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ခြင့္မလႊတ္တဲ့ စိတ္ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့စိတ္ကို အစားထိုးၿပီး အလုပ္ လုပ္လိုက္ပါ။ အလုပ္လုပ္လို႔ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္သူကို ေတြ႕ရင္ ျပံဳးျပလိုက္ပါ။
ခြင့္လႊတ္ေသာစိတ္
- ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို ခြင့္လႊတ္လိုက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ ကလဲ့စားေခ်ျခင္းပဲတဲ့။
ခြန္အားႀကီးေသာစိတ္
- သတိမရွိရင္၊ အသိမရွိရင္၊ စိတ္ ေစတသိက္အားလံုးဟာ သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူ ခြန္အားႀကီးေနၾကမယ္။ လႈံ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ ေစတနာ ေစတသိက္ကို မိမိရဲ႕ အသိနဲ႔သတိဘက္မွာ ရွိေနေအာင္ အဆက္မျပတ္ အားထုတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ခြန္အား အႀကီးဆံုးဟာ မိမိရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာပဲ။
ခြန္းတံု႕ျပန္ေသာစိတ္
- ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္၊ မွားမွားမွန္မွန္ မိမိဘက္က တစ္ခုခုျပန္လုပ္လိုက္ရမွ ေက်နပ္တတ္တဲ့လူေတြရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
ခၽြတ္ျခံဳက်သြားေသာစိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာ ေနာက္ထပ္အလုပ္ေတြ ထပ္လုပ္ရင္လည္း ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ္အစြဲ ျဖစ္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအျပင္ စိတ္စြမ္းအားကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။

Next Chapter »