ခ်င္’ ဆိုေသာစိတ္
- လိုခ်င္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာ၊ လုပ္ခ်င္တာ၊ သြားခ်င္တာ၊ စားခ်င္တာ၊ ၀တ္ခ်င္တာ၊ မလုိခ်င္တာ၊ မျဖစ္ခ်င္တာ၊ မလုပ္ခ်င္တာ၊ မသြားခ်င္တာ၊ မစားခ်င္တာ၊ မ၀တ္ခ်င္တာ။ ကမာၻေပၚမွာရွိေနတဲ့ လူသားေတြဟာ ခ်င္’ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြေၾကာင့္ပဲ။ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္။ ျဖစ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရင္းနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္မႈေတြက မၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ (အဲဒီ ခ်င္ရဲ႕ေနာက္မွာ အႏၲရာယ္က ကပ္ၿပီးပါေနတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ။)
ခ်င့္ခ်ိန္စိတ္
- ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သာသနာေရးစတဲ့ လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးမွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါေတြမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား၊ အမွားအယြင္းေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ သတိနဲ႔ခ်ိန္ဆၿပီး ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ျပဳလုပ္တဲ့စိတ္။
ခ်င္းနင္းထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးက တစ္ဆင့္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ မျဖစ္ေသးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ မိမိစိတ္ထဲကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖို႔ စကၠန္႔မလပ္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ ၀င္ခြင့္ရတာနဲ႔ မိမိစိတ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္လိုက္မွာ အေသအခ်ာပဲ။
ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားစိတ္
- မိမိစိတ္ထဲကို အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ၀င္လာတဲ့စိတ္ရဲ႕ အရွိန္ေၾကာင့္ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕ၿပီး ေခ်ာင္ထဲက ဘာစိတ္မွာမ်ား အရွိန္မကုန္ဘဲ က်န္ေနေသးလဲဆိုတာ အျမဲတမ္း စစ္ေဆးေနဖို႔လိုတယ္။ အရွိန္မကုန္ေသးဘဲ က်န္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တာနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး စိတ္စြမ္းျပၿပီး မိမိစိတ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္တယ္။
ေခ်ာင္းေနေသာစိတ္
- စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ေစတသိက္ေတြဟာ မိမိစိတ္ကို ျခယ္လွယ္ဖို႔ အဆက္မျပတ္ ေခ်ာင္းေနၾကတဲ့ စိတ္ ေစတသိက္ေတြပဲ။ ဒီထဲမွာ သတိထားရမယ့္ စိတ္ေစတသိက္ေတြက စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း လာထိတဲ့ ဖႆစိတ္။ လာထိတဲ့ စိတ္ကို ခံစားတဲ့ ေ၀ဒနာစိတ္။ ထႂကြေသာင္းက်န္းဖို႔ ၿငိမ္၀ပ္ေနတဲ့ ေမာဟေစတသိက္။ အဲဒီေခ်ာင္းေနတဲ့ ေစတသိက္ေတြထဲမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လံႈ႕ေဆာ္ တုိက္တြန္းဖို႔ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေစတနာ ေစတသိက္ကို ပိုၿပီး သတိထားရမယ္။
ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစိတ္
- သမုဒယ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ တပ္မက္စြဲလမ္း ၿငိတြယ္စိတ္ေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း။ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာစိတ္
- စြမ္းအားမျပည့္ေသာ၊ တက္ႂကြထက္ျမက္မႈ မရွိေသာ စိတ္အမ်ိဳးအစား။