ေျခကုန္လက္ပန္းက်သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေျခပစ္လက္ပစ္ ျဖစ္သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေျခပုန္းခုတ္ေသာစိတ္
- သူတစ္ပါး မသိေအာင္ ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္၊ တိတ္တဆိတ္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ျပဳလုပ္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
ၿခိဳးျခံေသာစိတ္
- မကုန္သင့္တာ မကုန္ေအာင္၊ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ေအာင္၊ မလုပ္သင့္တာ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ အရာရာကို သတိထားၿပီး စနစ္တက် တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေျခာက္ျပစ္ကင္းေသာစိတ္
- ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို ေရွာင္တိမ္း ဖယ္ရွားၿပီး အျပစ္ကင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္မရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ရွိလည္းရွိေနႏိုင္တယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္ေတြရွိေနရင္ေတာ့ ေျခာက္ျပစ္မကဘူး။ အျပစ္ေပါင္း တစ္သိန္းေလာက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္အဆင့္မေရာက္ခင္၊ ခံစားတဲ့အဆင့္။ ေရွ႕က စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိတဲ့ ဖႆစိတ္မွာတင္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေျခာက္ျပစ္ကင္းတဲ့အျပင္ အျပစ္မွန္သမွ်၊ အ႐ႈပ္မွန္သမွ်၊ အညစ္အေၾကးမွန္သမွ်၊ စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းသြားႏိုင္တယ္။ လူျဖစ္ခြင့္ရတုန္း ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္တယ္။
ေျခာက္လွန္႔ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျခစ္ျခစ္ကုတ္ကုတ္စိတ္
- မလိုအပ္ဘဲ မကုန္သင့္တာမကုန္ေအာင္ မိမိမွာရွိတဲ့ လက္က်န္နဲ႔ တိုင္းဆ ခ်ိန္တြက္ၿပီး ျခစ္ျခစ္ျခဳတ္ျခဳတ္ သံုးစြဲတတ္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္း။ (၀င္ေငြနည္းၿပီး လူဦးေရမ်ားတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြ တတ္ေျမာက္သင့္တဲ့ စိတ္ပညာ။)
ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျခယ္လွယ္တတ္ေသာစိတ္
ခြက်ေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕စည္းကမ္းႀကီးမႈ၊ စနစ္က်မႈ၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနထိုင္ေျပာဆို လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ မိမိနဲ႔ စ႐ိုက္ခ်င္း မတူတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ မျပည့္စံုမႈ၊ အားနည္းမႈေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ မထားဘဲ မိမိျဖစ္ခ်င္မႈကိုသာ ဦးစားေပး ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သူေတြရဲ႕ စိတ္ပံုစံ။
ခြတိုက္ေသာစိတ္
- မေက်မနပ္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တစ္ဖက္သားကို ဆန္႔က်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ ျပဳလုပ္တုိက္ခိုက္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေခြညြတ္က်သြားေသာစိတ္
- ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ေငြအား လူအား အျပည့္အစံုနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာဘဲ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈႀကီးစြာ ၾကံဳေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေျခအေန။ ဒီလို စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အထိ စိတ္ဓာတ္က်ေနၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ (စြမ္းအားရွင္ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယိုင္လဲရင္ျပန္ထ တစ္ကျပန္စမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သမွ်ကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး ေလွခါးအသစ္တစ္ခု ေထာင္ၿပီး ျပန္တက္ပါ။)
ခြဲခြဲျခားျခား ဆက္ဆံတတ္ေသာစိတ္
- ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမဆိုၿပီး သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ ခြဲျခားသလိုျဖစ္ေပမယ့္၊ အာလံုးဟာ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္နဲ႔ပူးတြဲ ရွင္သန္ ေနၾကရတယ္။ ေမြးဖြားလာတယ္။ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားၾကတယ္။ အိုမင္းလာတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေသဆံုးၾကရတယ္။ အတူတူပဲ။ အသိဉာဏ္ ျပည့္စံုတဲ့သူေတြက အသိဉာဏ္နည္းတဲ့သူေတြကို လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ ထားေပးၾကမယ္ဆိုရင္ ခြဲျခားၿပီး ဆက္ဆံတတ္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးဆိုတာ ျဖစ္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္က ခြဲျခားသတ္မွတ္ေနလို႔သာ ခြဲျခားတဲ့စိတ္က ျဖစ္ခြင့္ရေနတာပဲ။