တည္ၾကည္ခိုင္ခံ့ေသာစိတ္
- စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔ တည္ၾကည္ခိုင္ခံဖို႔ဆိုတာ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက် စူးစိုက္မႈ စြမ္းအားေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္မွ ရႏိုင္မယ္။ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀၊ စိတ္ရဲ႕အသြားအလာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မယ္ဆိုရင္ တည္ၿငိမ္တဲ့စိတ္၊ တည္ၾကည္ ခိုင္ခံ့တဲ့စိတ္ ဆိုတာေတြဟာ အလိုအပ္ဆံုး စိတ္အရည္အခ်င္းေတြပဲ။
တည္ေဆာက္ေသာစိတ္
- စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အားထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ အရင္ဆံုး တည္ေဆာက္ရမယ့္ စိတ္အေနအထား။
တည့္မတ္ေျဖာင့္စင္း ႐ိုးသားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
တတ္သိနားလည္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
တတ္ေယာင္ကားစိတ္
- ဘာကိုမွ တိတိက်က် ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားျခင္း မရွိဘဲ တကယ္တတ္သလိုလိုနဲ႔ လူအထင္ႀကီးေအာင္ တတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္စိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့အခါမွာ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ သိေနႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သတိစိတ္က သိမွတ္စိတ္ကို တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနမွ ျဖစ္မယ္။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေတြေနာက္ကို ေမ်ာၿပီးပါမသြားေအာင္ သတိစိတ္က တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနမွ ျဖစ္မယ္။ သိစရာရွိတာေတြကို အဆက္မျပတ္ သိေနႏိုင္ဖို႔ဟာ အသိနဲ႔သတိ စိတ္ႏွစ္ခုရဲ႕ အျပန္အလွန္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းမႈေတြ ရွိေနမွျဖစ္မယ္။ အသိလည္း မဟုတ္၊ သတိလည္း မဟုတ္တဲ့ စူးစမ္းဆင္ျခင္ သံုးသပ္စိတ္ေတြက လိုအပ္တာထက္ ပိုမ်ားေနရင္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈကို တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ အျမဲတမ္း တန္ျပန္ေထာက္လွမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္တဲ့ အသိနဲ႔ သတိစိတ္ေတြ အဆက္မျပတ္ ရွိေနမွျဖစ္မယ္။