ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္စိတ္
- အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိရမယ္။ စာေပေပါင္းစံုကို ဖတ္ရမယ္။ ဘယ္သူက ဘာပဲေျပာေျပာ ခ်က္ခ်င္းမယံုရဘူး။ မိမိ အသိဉာဏ္နဲ႔ မိမိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေတာၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကည့္ရမယ္။ ရရွိတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ အသိဉာဏ္ေတြကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိ။ မွားတယ္၊ မွန္တယ္ စတာေတြကို စဥ္းစား သံုးသပ္ႏိုင္ရမယ္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ဒီစိတ္အမ်ိဳးအစားကို တစ္ခါမွ မၾကားခဲ့ဖူး၊ မသိခဲ့ဖူး၊ အသံုးမခ်ခဲ့ဖူးလို႔ အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ရမယ့္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ၾကံဳလာတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အသံုးမခ်တတ္လို႔ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။
  • အေတြးအေခၚကို ဦးစားေပးၿပီး မိနစ္ ၂၀ - ၃၀ စာ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု တင္ျပတဲ့ပြဲ။ လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚကို ထုတ္ျပရမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု။ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရမွာ။ လြတ္လပ္မႈ ေပၚလြင္ေအာင္ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈ။ လြတ္လပ္တဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခ်င္တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ လူငယ္ရဲ႕ ဘ၀မွာ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို လံုး၀မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႕ဘ၀မွာ လြတ္လပ္မႈ ဆိုတာမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ အသံုးမခ်ဖူးဘူး။ အေတြးေတြးတဲ့ေနရာမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးခြင့္မရခဲ့ဖူးဘူး။ ဆိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ လြတ္လပ္တဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈကို ဦးစားေပးၿပီး ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုတာကို သူမလုပ္တတ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈဆိုတဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းေတြ သူ႕ဆီမွာ ရွိလာေအာင္ ဘယ္သူ႕ဆီမွာ သင္ရင္တတ္မွာလဲ? တဲ့။
ေတြးဆ တြက္ခ်က္စိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ခ်က္ခ်င္းမလုပ္ဘဲ မလုပ္ခင္ ခ်ိန္ဆတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိ ေတြးေတာ စဥ္းစားတယ္။ မိမိအတြက္၊ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ၊ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ တြက္ခ်က္တယ္။ ရရွိလာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးမွာ ဘယ္ဘက္က ပိုမ်ားမလဲဆိုတာ တြက္ဆတယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေတြးဆ၊ ေတြးေတာ စဥ္းစား၊ တြက္ခ်က္ တြက္ဆတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တြက္ကတ္စိတ္
- သူလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို ငါလုပ္စရာမလုိဘူး။ ငါ့အလုပ္က ၿပီးၿပီ။ သူမ်ားကို ကူညီစရာမလုိဘူး။ သူ႔အလုပ္က ငါနဲ႔မဆိုင္ဘူး။ စသျဖင့္ တစ္ဘက္သားကို အကူအညီေပးခ်င္တဲ့ စိတ္မရွိဘဲ မိမိတစ္ဘက္တည္းအတြက္သာ ၾကည့္တတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တြန္႔ဆုတ္စိတ္
- မိမိတာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို မလုပ္ေသးဘဲ လုပ္ရေကာင္းမလား၊ မလုပ္ဘဲ ခဏနားရင္ေကာင္းမလား၊ မွားသြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့လူနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္ရင္ေကာင္းမလား စတဲ့ မိမိကိုယ္ မိမိအားမကိုးႏိုင္ဘဲ မျပတ္မသား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တြန္႔တိုစိတ္
- ကပ္ေစးႏွဲတဲ့ အဓိပၸာယ္ထက္ ပိုေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ေပးကိုေပးရမယ့္အရာကို သူတစ္ပါး မရေစခ်င္တဲ့စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ မေပးခ်င္ သလိုလို ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တြန္းအားေပးစိတ္
- လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ စိတ္ေစတသိက္က လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးတယ္။ ဆက္တုိက္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းထိုးေပးတယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ အားေလ်ာ့မသြားေအာင္ တြန္းကန္ေပးတယ္။ မလုပ္ခ်င္သလိုလို စိတ္ေတြ၀င္မလာေအာင္ ဖယ္ရွားတြန္းလွန္ေပးတဲ့ စိတ္အဆင့္။
တြယ္ကပ္ေသာစိတ္
- မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တစ္စံုတစ္ခုကို ကပ္ၿငိတပ္မက္ၿပီး မခြဲႏိုင္ မခြာႏိုင္၊ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘဲ တြယ္တာေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။

Next Chapter »