အသိစိတ္
- ညစ္ပတ္ပုပ္သိုးေနတဲ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို အေပၚယံ အေရျပားေလးက ဖံုးကာထားတာပါလားလို႔ သိတဲ့အသိစိတ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတဲ့အခါမွာ ငါဆိုတာ ပါကိုမပါပါလားလို႔ သိသြားတဲ့ အသိစိတ္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဆိုတဲ့ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္၊ အနံ႔ကိုသိတဲ့စိတ္၊ အရသာကို သိတဲ့စိတ္။ ခႏၶာကိုယ္ အထိအေတြ႕ သိတဲ့စိတ္။ စိတ္ကူး ၾကံစည္ေတြးေတာ သိတဲ့စိတ္ စတဲ့အသိစိတ္။ (ဆိုင္ရာအာ႐ံုေတြကို ရေအာင္ယူႏိုင္တဲ့ စိတ္ရဲ႕သိျခင္းမ်ား။)
ခႏၶာငါးပါးထဲက ခံစားစိတ္၊ မွတ္သားစိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္နဲ႔ သိတဲ့စိတ္။ ႐ုပ္ခႏၶာကိုမွီၿပီး စိတ္ေတြျဖစ္ရသလို၊ စိတ္ကိုမွီၿပီး ႐ုပ္ခႏၶာေတြ ျဖစ္ေနၾကတာပါလားလို႔ သေဘာေပါက္တဲ့စိတ္။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေတြရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ သဘာ၀ကို သိၾကည့္ေနတဲ့ အသိစိတ္။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ စိတ္ရဲ႕အလ်ဥ္ကို စိတ္၀င္စားေနမွန္းသိတဲ့ အသိစိတ္။ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အသိစိတ္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က သတ္သတ္၊ စိတ္ဆိုတာက သတ္သတ္၊ သီးျခားစီျဖစ္ေနတာကို သတိထားမိတဲ့အသိ။ စိတ္ထဲကို ၀င္လာသမွ် ေနာက္ကို မလိုက္ဘဲ ေဘးမွာထြက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့အခါမွာ စိတ္ဆိုတဲ့သေဘာက အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ႀကီး ျဖစ္ေနတာလို႔ ထင္ထားခဲ့တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အပိုင္းအပိုင္းနဲ႔ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု အျပတ္အျပတ္ ျဖစ္ေနတာကို သတိထားမိတဲ့ အသိ။ စိတ္ထဲကို ၀င္လာသမွ် စိတ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စရာ အာ႐ံုအျဖစ္သေဘာထားၿပီး သိေနတဲ့အသိျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းေရႊ႕သိၾကည့္ေနတဲ့ အသိ။
စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သိစရာအာ႐ံုေတြေရာ၊ သိမွတ္ေနတဲ့ အသိေတြေရာ၊ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ မရွိေတာ့တဲ့ အေနအထားကို သတိထားမိေနတဲ့ အသိ။ သိၾကည့္ရင္း သိၾကည့္ရင္း ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕သေဘာတရားေတြနဲ႔ စိတ္ရဲ႕သေဘာတရားေတြကို စနစ္တက် စည္းကမ္းနဲ႔အညီ အားထုတ္ႏိုင္ရင္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ၿပီဆိုတဲ့ အသိ။ အသက္ရွင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သက္သက္သာသာနဲ႔ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္လို႔ရႏိုင္တာ သိသြားတဲ့ အသိ။
၀င္လာသမွ် စိတ္တိုင္းမွာ ခံစားမႈတစ္ခုစီ ပါလာေနတာကို သတိထားမိတဲ့ အသိ။ ခံစားမႈပါလာတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ မရွိေအာင္ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိသြားတဲ့အသိ။ ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုနဲ႔ သိေနတဲ့စိတ္ အညီအညြတ္ထားႏိုင္ရင္ စိတ္သက္သာႏိုင္တယ္လို႔ သိလာတဲ့ အသိ။ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္စိတ္ ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနဆဲ အလုပ္ထဲမွာ တည့္မတ္စြာထားႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ သေဘာေပါက္တဲ့ အသိ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္မွန္သမွ်၊ မိမိစိတ္ကို လာထိတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ခံစားတဲ့အဆင့္ မေရာက္ခင္ ထိတာကို သိသိျခင္း ျဖတ္ပစ္ေနတဲ့နည္းကို အသံုးခ်ေနတဲ့ အသိ။
စိတ္အလုပ္ကို အားထုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိစိတ္ရွိတယ္၊ မရွိဘူး၊ သိၾကည့္ေနတဲ့ အသိ။ သတိစိတ္ကိုသာ အက်င့္ပါသြားတဲ့ စ႐ိုက္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ရင္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့အလုပ္မွာ အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီးရၿပီး သိမွတ္မႈ အရွိန္ေကာင္းေနတာကို သိေနတဲ့အသိ။ အာ႐ံုတစ္ခု ၀င္လာရင္ ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုေနာက္ကို မိမိစိတ္က ပါသြားလား? သိၾကည့္ေနတဲ့အသိမွာ ရွိေနရဲ႕လားဆိုတာကို သတိနဲ႔ စစ္ေဆးေနတဲ့ အသိ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔မွာ စိတ္ဆင္းရဲတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားေနရတာဟာ ျဖစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြျပန္ေတြးမိေနလို႔၊ မျဖစ္ေသးတာေတြကို ႀကိဳတင္စဥ္းစား ေတြးေနမိလို႔၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုပဲ ေတြးေနလို႔ပါလားဆိုတဲ့ မိမိရဲ႕သတိလြတ္ေနမႈကို သတိထားမိသြားတဲ့အသိ။ မိမိ စိတ္ဆင္းရဲေနရတာဟာ မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ဆိုတာ သိသြားတဲ့အသိ။ လူေတြၾကားထဲမွာေနၿပီး စိတ္ကိုလာလာထိတဲ့ အာ႐ံုမ်ိဳးစံုကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ရင္း ေလ့က်င့္ေနသင့္တယ္လို႔ သိသြားတဲ့အသိ။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်စတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ မိမိစိတ္အေနအထား ဘယ္လိုေျပာင္းေရႊ႕သြားလဲ? ေရြ႕သြားရင္လည္း ေရြ႕သြားမွန္းသိၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပန္တည့္ႏိုင္တဲ့အသိ။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့အတြက္ စိတ္သက္သာမႈရေနတာကို သူတစ္ပါးလည္း သက္သာေစခ်င္တဲ့ အသိစိတ္။ သတိဆိုတဲ့ ခြက္ထဲမွာ အသိဆိုတဲ့စိတ္ေတြသာ အျပည့္ထည့္ထားႏိုင္ရင္ စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ ဘယ္လိုမွ ေႏွာင့္ယွက္လို႔ မရဘူးဆိုတာ သိသြားတဲ့အသိ။