မေယာင္မလည္စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္အသိဉာဏ္ အေျခအေနမွန္ကို သိခ်င္လို႔ က်င့္စဥ္ထဲက ခဏထြက္ၿပီး မိမိစိတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသိမသာ မေယာင္မလည္ အကဲခတ္ စစ္ေဆးတဲ့စိတ္။
မယုတ္မလြန္စိတ္
- ေျပာသင့္တာထက္ ပိုၿပီး မေျပာမိေအာင္၊ စကားမကၽြံေအာင္၊ လုပ္သင့္တာထက္ ပိုၿပီး မလုပ္မိေအာင္၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ အမွားမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အလယ္အလတ္ စိတ္အေနအထား။
မယံုသကၤာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မရမကရွာေဖြစိတ္
- လူ႕ေလာကထဲကို လူတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာဘာလဲ? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖ။
ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆံုးျခင္းၾကားထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ရွင္ျခင္းဟာ ဘာေတြလုပ္ရမွာလဲ? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖ။
ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ?ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖ။
ေသဆံုးျခင္းရဲ႕သေဘာကို ရင္ဆိုင္ရၿပီဆိုတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္လည္း စိတ္အသိက ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနရမွာလဲ? အဲဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ။
အဲဒီအေျဖေတြကို အတိအက်ရတဲ့အထိ မရမကရွာေဖြထားႏိုင္ရင္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ေတြကို စြမ္းအား အျပည့္နဲ႔ မေသခင္အခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းေအး သက္သာစြာ လုပ္ႏိုင္မွာ ေသခ်ာတယ္။
မရမေနႀကိဳးစားစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိရမယ့္ အသိေတြကို မရမကရွာေဖြၿပီး ရကိုရ ရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ မရပ္မနားဘဲ မရမေန အားထုတ္ေနရင္ သိခ်င္တဲ့ အသိဉာဏ္ကို ရကိုရမွာ လံုး၀ေသခ်ာတယ္။
မေရမရာစိတ္
- တိက်ေသခ်ာတဲ့ အစီအစဥ္ မရွိတဲ့အတြက္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ မေရမရာနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနရတဲ့ စိတ္အေန အထား။
မ႐ိုမေသစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မ႐ိုးမသားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မ႐ိုးမရြစိတ္
- လႈပ္ရွားသြားတဲ့ စိတ္ခံစားမႈအရွိန္နဲ႔ တူညီတဲ့ တံု႔ျပန္မႈကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရတဲ့အခါမွာ အားမလိုအားမရ လႈပ္ခတ္ေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
မရွိတာကိုသိေသာစိတ္
မ႐ႈဆိတ္ေသာစိတ္
- သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္တာ၊ ေကာင္းစားတာ၊ ျပည့္စံုခ်မ္းသာ တိုးတက္တာကို မျမင္ခ်င္၊ မၾကားခ်င္တဲ့ မနာလိုစိတ္ အမ်ိဳးအစား။
မ႐ႈမလွစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက ျပင္းထန္စူးရွတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈအရွိန္ေၾကာင့္ ခံစားမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခြင့္ရသြားတဲ့ စိတ္နာမည္။
မရွက္မေၾကာက္စိတ္