ဆတူျဖစ္ေသာစိတ္
- လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အေတြးထဲေပၚလာတယ္ဆိုရင္ မိမိစိတ္က ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ? ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ ဘာညာဆိုၿပီး သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ဘက္မွာ အာ႐ံုျပဳမိသြားလား? ဘယ္လိုေျပာင္းေရႊ႕သြားလဲ? သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ကရွိေနေသးရဲ႕လား? အလုပ္လုပ္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔ သိေပးေနတဲ့ စိတ္က အညီအမွ်ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာစိတ္
ဆုေတာင္းျခင္းကို အားကိုးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဆူလြယ္နပ္လြယ္ေသာစိတ္
- ပင္ပင္ပန္းပန္း၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္တယ္ဆို႐ံုေလး ၿပီးၿပီးေရာဆိုၿပီး ၿပီးစလြယ္ လုပ္လုိက္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ဆူးေျငာင့္ခလုတ္စိတ္
- ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို လိုခ်င္တပ္မက္ၿပီး ညစ္ေပ ပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့စိတ္၊ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ ေဒါသေတြျဖစ္ေနၿပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ စိတ္ခြန္အားေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနတဲ့စိတ္။ ေနာင္တေတြ၊ ေသာကေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပင္ေၾကာင့္ၾကၿပီး အားငယ္ ညႇိဳးႏြမ္းေနတဲ့စိတ္။ ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုၿပီး သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေတြေ၀ေယာင္၀ါး ယံုမွားေနတဲ့စိတ္ေတြဟာ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆာက္တည္တဲ့ေနရာမွာ အဖ်က္အစီး အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနတဲ့စိတ္ေတြပဲ။
ဆူးဆူးရားရားစိတ္
- ေဒါသစိတ္အျပင္းထန္ဆံုး အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေဆးေၾကာထားေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ၿပီး စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကို အသိစိတ္ သတိစိတ္နဲ႔ ေဆးေၾကာထားလို႔ ရွင္းလင္း သန္႔စင္ေနတယ္။
ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ေသာစိတ္
- လူလူခ်င္း ႏွိမ့္ခ်တာ၊ အေရာမ၀င္တာ၊ မတူဘူး မတန္ဘူးလို႔ သေဘာထားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေဆာ္ၾသစိတ္
- လုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကိုေရာ၊ သူတစ္ပါးကိုပါ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္တဲ့ စိတ္ အေနအထား။
ဆို႔နင့္တုန္ယင္စိတ္
- တစ္ဖက္သတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ တံု႔ျပန္ေျပာဆို ေခ်ပ လႈပ္ရွားခြင့္မရလို႔ ခ်ဳပ္တည္းထားတဲ့ စိတ္ေတြေၾကာင့္ မြန္းက်ပ္ ပိတ္ဆို႔ၿပီး တုန္ခါေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဆိုးခနဲဆတ္ခနဲစိတ္
- အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း အေလ့အက်င့္မရွိသူေတြ၊ ပင္ကိုစ႐ိုက္အရ စိတ္ျမန္တဲ့သူေတြ၊ စိတ္မရွည္တဲ့ သူေတြဆီမွာ ရွိတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဆိုးတူေကာင္းဖက္စိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ ႐ံႈးလည္းအတူတူ၊ ျမတ္လည္းအတူတူ၊ အနစ္နာခံတဲ့ေနရာမွာလည္း အတူတူ၊ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူတဲ့ ေနရာမွာလည္း အတူတူ၊ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထက္ပိုတယ္၊ ေလ်ာ့တယ္မရွိဘဲ လက္တြဲေပါင္းသင္းအပ္တဲ့ မိတ္ေဆြအျဖစ္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္သတ္မွတ္ၾကတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဆိုးရြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဆိုးသြမ္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဆက္စပ္ေနေသာစိတ္