လူးလွိမ့္ေနေအာင္ ခံေနရေသာစိတ္
- စိတ္အသိထဲကို တည့္တည့္မတ္မတ္၊ ထဲထဲ၀င္၀င္၊ စူးစူးနစ္နစ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္႐ိုက္ထိမွန္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈ တစ္ခုခုကို ရရွိသြားတဲ့သူဟာ ဗုန္းခနဲ ျပဳတ္က်ၿပိဳလဲၿပီး လူးလွိမ့္ေနေအာင္ ခံစားသြားရတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေလခ်ိဳေသြးတတ္ေသာစိတ္
- စကားကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာတတ္ျခင္း၊ တစ္ဘက္သား နား၀င္ေအာင္ ေျပာတတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခါတေလ အသံုး၀င္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ေဒါသထြက္ေနတဲ့သူ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကို မိမိဘက္က ခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ စကားကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္ နား၀င္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ရင္ တစ္ဘက္လူရဲ႕ ေဒါသစိတ္ကို ေလ်ာ့က်သြားေစတယ္။ တစ္ခါတေလ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးမွာ အသံုးတည့္တဲ့စိတ္။
ေလဖမ္းဒန္းစီးတတ္ေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္ဆီက တစ္ဆင့္ၾကားလာတဲ့ ေကာလာဟလစကားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကားခဲ့သလို၊ ျမင္ခဲ့သလို ပံုစံဖမ္းၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေျပာရဲတဲ့သူရဲ႕ စိတ္သေဘာထား။
ေလလြင့္ေနေသာစိတ္
- စိတ္ကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းထားတာမ်ိဳး မရွိလို႔ျဖစ္တာ။ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀က ခိုင္းထားတဲ့အလုပ္မရွိရင္ သက္သာတဲ့ေနရာမွာေနၿပီး လြင့္ေနတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေလ့က်င့္ေနေသာစိတ္
- သတိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းဟာ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ကို အျမန္ဆံုး သိႏိုင္တဲ့နည္းပဲဆိုတာ သိသြားတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး သိတဲ့အတိုင္း ေလ့က်င့္ေနတဲ့စိတ္။
ေလ့လာရွာေဖြေနေသာစိတ္
- စိတ္ကိုမျမင္ရေပမယ့္ စိတ္ရဲ႕ႏွိပ္စက္မႈက ဘာ့ေၾကာင့္ျပင္းထန္ေနရတာလဲ? မျမင္ရတဲ့စိတ္ရဲ႕ အႏိုင္က်င့္ လႊမ္းမိုးမႈေတြက အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားေစတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ? စိတ္ထဲကို စိတ္တစ္ခု၀င္လာတုိင္း ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေနာက္ကို ေမ်ာပါသြားၿပီး ခံစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနရတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ? ဒုကၡေပးတတ္တဲ့ စိတ္ဆိုတာ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ စိတ္ထဲကို ေရာက္ေရာက္လာတာလဲ? မလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ လုပ္ျဖစ္သြားတာ ဘယ္သူက လံႈ႕ေဆာ္တိုက္ တြန္းေနတာလဲ? စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာရွာေဖြေနတာ ၾကာၿပီ။ သူ႕အေၾကာင္း သိဖို႔လိုလာၿပီ။ သူ႔အေၾကာင္းသိဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။