အမိအရ ဆြဲယူလိုက္ေသာစိတ္
- မိမိဘ၀အတြက္ အျမဲတမ္း ၿငိမ္းေအးသက္သာမႈကို ရရွိေစမယ့္နည္းလမ္းကို သံသယရွင္းစြာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိလိုက္တဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ခိုင္မာတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အမိအရ ဆြဲယူဆုပ္ကိုင္ အသံုးခ်လိုက္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
အမူအက်င့္ေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေမ့ေမ့ အေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- သတိစိတ္ မရွိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အေမးအျမန္းထူေသာစိတ္
- သိခ်င္လို႔ေမးတာ။ မသိလို႔ေမးတာ။ မိမိသိခ်င္တဲ့အေျဖကို တိတိက်က်၊ မရမခ်င္းေမးတာ။ မိမိလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ? ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရမလဲ? ဒီအေျဖကို သိမွျဖစ္မွာမို႔လို႔ သိေအာင္ေမးတာ။ သိခ်င္ေနတာကို မိမိကိုယ္တိုင္ တကယ္ သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္မွ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိၾကည့္လို႔ရမွာဆိုေတာ့့ သိေအာင္ေမးတာ။ (မျမင္ရတဲ့ စိတ္သေဘာေတြကို တကယ္မသိဘဲနဲ႔ ရမ္းသန္းၿပီး ဒီလိုျဖစ္မွာေပါ့ ဆိုတဲ့ အေျဖမ်ိဳးက မေသခ်ာႏိုင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သိၾကည့္ဖို႔ ခက္ေနတတ္တဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕သေဘာကို မိမိကိုယ္တုိင္ တကယ္သိမွ၊ တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ ေမးရမယ္၊ မသိမခ်င္း ေမးရမယ္။)
အေမာတေကာ သိခ်င္ေနေသာစိတ္
- မိမိသိခ်င္ေနတဲ့ အေျဖတစ္ခုကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အေလာတႀကီး အျမန္ဆံုး သိခ်င္ေနတဲ့စိတ္။
အမိုက္ေမွာင္က်ေနေသာစိတ္
- မိုက္မဲေနသူရဲ႕ မိုက္မဲမႈ အတိုင္းအတာကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆလို႔မရေအာင္ ဆိုးရြားေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
အမိုက္အမဲစိတ္
- မလိမ္မိုး မလိမ္မၼာနဲ႔ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ ႏုနယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ငယ္ရြယ္သူေတြရဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္သလို၊ စိုက္သလို ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အမိန္႔ေပးခ်င္ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ဖ်က္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အမ်က္ထြက္ေနေသာစိတ္
- ေဒါသထြက္ေနျခင္း၊ စိတ္ဆိုးေနျခင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
အၿမီးအေမာက္မတည့္ေသာစိတ္
- ေရွ႕ကစကားကို ေျပာလိုက္တုန္းက စိတ္ကတစ္မ်ိဳး။ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ေျပာတဲ့အခါမွာ စိတ္က ေနာက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနလို႔ ေရွ႕ေနာက္ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အျမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာစိတ္