အေဖာ္ျပဳထားတဲ့စိတ္
- မိမိရဲ႕စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္မွာ အေဖာ္ျပဳေပးထားေသာ စိတ္ကေတာ့ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ အသိနဲ႔ သတိစိတ္ပဲ။
အဖိုးတန္ေသာစိတ္
- အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေတြ ျဖစ္ေနရတာ၊ ခႏၶာကိုယ္ရွိလို႔ဆိုတာကို သိတဲ့စိတ္အသိလား? ခႏၶာငါးပါးရဲ႕အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္တဲ့ စိတ္အသိလား? ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိတဲ့ စိတ္အသိလား? အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ တဏွာ၊ အစြဲေတြ ဆင့္ပြားျဖစ္ကုန္တာကို သိတဲ့ စိတ္အသိလား? ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳး၊ ကံဆိုတာ အလုပ္၊ ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္။ ေစတနာ မေကာင္းရင္ ကံညံ့မယ္ဆိုေတာ့ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ စိတ္ကို မိမိရဲ႕ေကာင္းမႈက်င့္စဥ္ က်င့္ႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ံုးထားႏိုင္တဲ့ စိတ္အသိလား? ဘယ္လိုစိတ္အသိက ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုး ရွိေနတာကို အသင္ စဥ္းစားၿပီး အေျဖထုတ္ၾကည့္ပါ။
အဖတ္ဆယ္မရေတာ့ေသာစိတ္
- ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာဟာ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနထိ ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္ရဲ႕သေဘာ။ ဘယ္လိုမွ ျပန္ျပင္လို႔မရေအာင္ ပ်က္စီးသြားၿပီလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ (ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ စတင္ ပ်က္စီးေနၿပီဆိုလာတည္းက သတိထားမိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရင္ သံုးမရေအာင္ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့အဆင့္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘူး။)
အဖိတ္အစဥ္မ်ားေသာစိတ္
- တန္ဖိုးရွိတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြကို စနစ္တက် အသံုးမခ်တတ္လို႔ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြနဲ႔အတူ အလဟႆ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
အဖ်ား႐ွဴးသြားေသာစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္တုန္းက ဟုတ္တိပတ္တိ လုပ္ေတာ့မလိုလိုနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လုပ္ခ်င္သလိုလို၊ မလုပ္ခ်င္သလိုလို ျဖစ္လာၿပီး လံုး၀ စိတ္မပါေတာ့တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အဖ်က္သမားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေျဖာင့္ထားထားေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ကို ေကာက္ေကြးမထားရင္ ဘယ္လိုပဲခ်ိတ္ခ်ိတ္ မၿငိဘူး။ ေကြးထားလိုက္ရင္သာ ၿငိသြားမွာ။ ၿငိတယ္ဆိုရင္ မေကာင္းေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ဘယ္သူေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း၊ မိမိစိတ္ကို ေကာင္းေအာင္ ရွင္းထားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္သေဘာ။
အျဖစ္ဆိုးေနေသာစိတ္
- ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိတ္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
အျဖစ္သည္းေနေသာစိတ္
- သာမန္အဆင့္ထက္ ပိုလြန္းၿပီး အျပင္းအထန္ တံု႔ျပန္မႈေတြ လြန္လြန္ကဲကဲ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အျဖည့္ခံစိတ္
- မိမိထက္ပိုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့သူကို ျပည့္စံုသြားေအာင္ မိမိဘက္က အနစ္နာခံၿပီး ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အျဖန္းအသန္းမ်ားေသာစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မလုပ္တတ္ေပမယ့္ လူအထင္ႀကီးတာကို လိုခ်င္လို႔ လုပ္တတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး၊ ညာ၀ါး ၿဖီးျဖန္းလုပ္ျပေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အမာခံစိတ္
- မိမိယံုၾကည္လက္ခံထားတဲ့ အယူအဆတစ္ခုအေပၚမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာင္းလဲမႈမရွိ၊ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိ၊ ခိုင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။