မႈိခ်ိဳးမွ်စ္ခ်ိဳးစိတ္
- တစ္ဖက္သားရဲ႕ တက္ႂကြ ထက္သန္ေနတဲ့ စိတ္စြမ္းရည္ကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပစ္စလက္ခတ္ ခ်ိဳးႏွိမ့္ ႏွိမ့္ခ် ျပစ္တင္ စြပ္စြဲလိုက္တဲ့ စိတ္အဆင့္။ (မွ်စ္ကို ခ်ိဳးလုိက္ရင္ ၀ါးပင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။)
ေမွာက္မွားစိတ္
မွင္တက္မိစိတ္
- ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာမ်ိဳး မရွိခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခုကို ႐ုတ္တရက္ ျမင္လိုက္၊ ၾကားလိုက္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အသိအာ႐ံုေတြ ေခတၱခဏ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
မႈိင္းမိစိတ္
- သူတစ္ပါးရဲ႕ စိတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ သူတစ္ပါးအလိုက် လႈပ္ရွားေပးေနရတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မွတ္သားစိတ္
မွန္ကန္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မွန္းေျခမကိုက္စိတ္
- သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သဘာ၀ေတြထဲမွာ မေသခ်ာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားမိၿပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ တြက္ေျခမကိုက္တဲ့ စိတ္။
မွန္းဆစိတ္
- အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕လို႔ ခံစားစိတ္ ျဖစ္တာ။ ခံစားတဲ့စိတ္ေတြေၾကာင့္ လိုခ်င္တပ္မက္စြဲလမ္းစတဲ့ စိတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာေတြဟာ ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနက် စိတ္တစ္ခုခုရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ သီအိုရီပဲ။ ဒီသေဘာတရားေတြကို အတိအက် သေဘာေပါက္ ထားရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ အသြားအလာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အနီးစပ္ဆံုး မွန္းဆၿပီး သိၾကည့္လို႔ရတယ္။ ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနက် အတုိင္း ျဖစ္ေနတာေတြကို မွန္းဆၿပီး သိၾကည့္လို႔ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သိၾကည့္လို႔ရတာလဲဆိုေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္သာ အက်ိဳးျဖစ္ရတဲ့ သီအိုရီကို သိေနလို႔ မွန္းဆႏိုင္တာပဲ။
မႈန္၀ါး၀ါးစိတ္
- သဘာ၀အမွန္တရားေတြကို အမွန္အတိုင္း အတိအက် မသိမခ်င္း ေ၀၀ါး၀ါးျဖစ္ေနတဲ့ အသိမမွန္စိတ္။
ေႁမြမေသ တုတ္မက်ိဳးစိတ္
- သူ႔ဘက္က ၾကည့္ေတာ့ လက္ဖ၀ါး၊ မိမိဘက္က ၾကည့္ေတာ့ လက္ဖမိုး ဆိုတဲ့ ႏွစ္ဘက္စလံုး မွန္ေနတဲ့ ၾကားထဲမွာ သူ႔ဘက္၊ မိမိဘက္ ႏွစ္ဖက္လံုး လက္ခံၿပီး မ်က္ႏွာမပ်က္ေအာင္ မွ်တ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္း။
မွ်ေ၀ေပးခ်င္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေမွ်ာလိုက္ေသာစိတ္
- ပင္ပင္ပန္းပန္း အင္အားစိုက္ထုတ္မႈေတြ မပါေတာ့ဘဲ အားထုတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမွာ အလိုက္သင့္ ေမွ်ာလုိက္ ေနလို႔ သက္သာေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေမွ်ာ္လင့္စိတ္
- မိမိအားထုတ္မႈ အစြမ္းအစကို မိမိကိုယ္တုိင္ မယံုၾကည္တဲ့သူဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကို တိတ္တဆိတ္ သို၀ွက္ထား တတ္တယ္။ မိမိအားထုတ္မႈ စြမ္းရည္ကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္တဲ့သူကေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းစရာ မလိုတဲ့ ေသခ်ာမႈအေျဖကို ရၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။
ျမႇဴဆြယ္စိတ္
- တစ္ဖက္လူကို မိမိဘက္ပါလာေအာင္ စည္း႐ံုးေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းတဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အသံုးျပဳတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္စိတ္
- တစ္ဖက္လူ အႀကိဳက္လိုက္ၿပီး ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆို အခြင့္အေရး ယူတတ္တဲ့သူေတြ အသံုးခ်တဲ့ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္ စိတ္။
ျမႇဳပ္ႏွံစိတ္
- လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုတည္းမွာပဲ ရွိသမွ် အာ႐ံုေတြကို စုစည္း ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့စိတ္။
ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိရမယ့္ အသိတရားကို ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္၊ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အဆံုးစြန္အထိ ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြေနတဲ့ စိတ္အသိ။

Next Chapter »