မေလးမခန္႔စိတ္
- ျပည္သူ႔နီတိ ပညာရပ္ကို သင္ၾကားခြင့္မရခဲ့လို႔ ႐ိုေသေလးစား ဂါရ၀ျပဳထိုက္သူကို မ႐ိုမေသ ဆက္ဆံတဲ့ ႐ိုင္းစုိင္းစိတ္။
မလိုခ်င္ေသာစိတ္
မလိုတမာစိတ္
- သူတစ္ပါးကို မလိုမုန္းထားစိတ္၊ မလိုလားတဲ့စိတ္၊ မလိုတမာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပးေနရလို႔ မိမိစိတ္ကို ပင္ပန္း ဆင္းရဲေစတဲ့အျပင္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စိတ္အစဥ္ကိုလည္း ညစ္ႏြမ္းေအာက္တန္းက်ေစတဲ့ စိတ္အ႐ံႈး။
မေလာက္ေလးမေလာက္စားစိတ္
- စံခ်ိန္မီ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ စိတ္အဆင့္မ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးေတြမွာ ထုတ္သံုးခြင့္မရွိတဲ့ စိတ္အဆင့္ငယ္။
မလိုက္ေလ်ာေသာစိတ္
- အမွန္အတိုင္း သိရမယ့္ သိစရာရွိတာေတြကို အမွန္အတိုင္း လက္ခံသိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အသိဉာဏ္ဟာ အမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ဖို႔ လံုး၀လိုက္ေလ်ာ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ စိတ္အေနအထား။
မလည္မ၀ယ္စိတ္
- စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္တဲ့ မလိမ္မိုးမလိမ္မၼာ စိတ္မ်ိဳးရွိသူေတြ၊ အသက္အရြယ္ မငယ္ေတာ့ေပမယ့္ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ အသိဉာဏ္ မရွိေသးသူေတြရဲ႕ မလည္မ၀ယ္စိတ္ေၾကာင့္ စိတ္အေၾကာင္း မသိႏိုင္သူေတြကိုသာ အထူး ပစ္မွတ္ထားၿပီး ျခယ္လွယ္ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကမွာပဲ။
မလိမ့္တပတ္စိတ္
- ေျပာင္က်က်လိမ္တဲ့နည္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူမသိေအာင္ အကြက္ခ်စီစဥ္ၿပီး လိမ္တတ္တဲ့ အလိမ္အုပ္စု၀င္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မလံုမလဲစိတ္
- အျပစ္တစ္ခု က်ဴးလြန္ထားတဲ့သူဟာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ဘာပဲေျပာေျပာ ‘ငါ့ကိုေစာင္းၿပီး ေျပာေနတာလား မသိဘူး’ လို႔ မလံုမလဲျဖစ္တတ္တယ္။ (ဒါဟာ မိမိလိပ္ျပာ မိမိမလံုတဲ့စိတ္ပဲ။)
မလႈပ္မရွားေသာစိတ္
- သတ္မွတ္ထားတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ စိတ္စူးစိုက္မႈအားေကာင္းေနလို႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျဖစ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
မလြဲမေသြစိတ္
- မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳျပင္ျခင္း မရွိေစရဘဲ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈ စည္းကမ္းအတိုင္း အတိအက် ထဲထဲ၀င္၀င္ လိုက္နာ သိက်င့္ အားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္ေသခ်ာမႈ။
မလြဲမေရွာင္သာစိတ္
- လူမႈေရးအရ ေရွာင္ရွားကာကြယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ မလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ မလြဲမေရွာင္သာ လုပ္ေပးလုိက္ရတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မ၀ံ့မရဲစိတ္
- မိမိအသိဉာဏ္စြမ္းအား မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္တဲ့ ေၾကာက္လန္႔စိတ္။
မသမာစိတ္
- တစ္ဘက္သား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မဟုတ္တ႐ုတ္ ၾကံစည္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မသိက်ိဳးကၽြန္စိတ္
- လူသားခ်င္း စာနာစိတ္နဲ႔ ကူညီသင့္တဲ့အရာကို ျမင္ေနလ်က္၊ ၾကားေနလ်က္နဲ႔ မကူညီဘဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မသိေသာစိတ္
မသိမသာစိတ္
- သိသာထင္ရွားတဲ့အဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘဲ မပီအျပင္ျဖစ္ေနေသးတာကို သိေပမယ့္ သိစရာရွိတာကို တိတိက်က် သိခါနီးေနၿပီဆိုတာ မသိမသာ သိေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။