လြတ္ကၽြတ္သြားေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာ အဖိအႏွိပ္ အက်ဥ္းအက်ပ္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနလို႔ မလြတ္ကင္းတာ၊ လြတ္ကၽြတ္မႈ မရွိတာ၊ လြတ္ေျမာက္မႈမရတာ၊ လြတ္လပ္မႈမရတာပဲ။ ဒါေတြဟာ မသိလို႔လုပ္မိတဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္ပဲ။ မသိလို႔ လုပ္မိတဲ့အမွားေတြက အမွားေတြကိုသာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္ၿပီး လုပ္မိေစတယ္။ အမွားေတြေနာက္ကိုပဲ ဆက္တိုက္လိုက္ရင္း အမွားေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ အတားအဆီး ပိတ္ပင္မႈေတြထဲမွာ အဖမ္းခံလိုက္ရတာပဲ။ ဒါဟာ မိမိရဲ႕ မသိမႈ အမွားေတြေၾကာင့္ပဲ။ ဒီအက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါးကို အားကိုးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ‘လြတ္ေျမာက္ေစ’ လို႔လည္း အမိန္႔ေပးလို႔ မရဘူး။ ‘လြတ္ေျမာက္ရပါလို၏’ လို႔လည္း ဆုေတာင္းလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ရွာၿပီး ႐ုန္းထြက္ရမယ္။ ခံစားေနတဲ့စိတ္ေတြ အကုန္လံုး စြန္႔လႊတ္လိုက္။ လိုခ်င္တပ္မက္ေနတဲ့ စိတ္ေတြအကုန္လံုး စြန္႔လႊတ္လိုက္။ အစြဲအလမ္းျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ေတြအကုန္လံုး စြန္႔လႊတ္လိုက္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡထဲက လြတ္ကၽြတ္ၿပီ။
လြန္ကဲေသာစိတ္
- တန္ေဆး လြန္ေဘးတဲ့။ (ဘာပဲလုပ္လုပ္ လြန္ကဲလာရင္ အႏၲရာယ္ပဲ။)
လြန္လူးေသာစိတ္
- လု လူ လူးကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ လူဆိုတာ လ အကၡရာေအာက္မွာ ႏွစ္ေခ်ာင္းငင္မွလူ၊ လေအာက္မွာ တစ္ေခ်ာင္းတည္း ရွိရင္ လုခ်င္လာတယ္။ အေခ်ာင္လိုခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ၀စၥေပါက္ႏွစ္လံုး ေပါင္းထည့္လိုက္လို႔ လူးသြားရင္ေတာ့ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ မရွိေတာ့ဘူး။ ေလွလူးရင္ ေမွာက္ၿပီး လူလူးရင္ အ႐ူးေထာင္ေရာက္ၿပီ။
လြန္ဆြဲေနေသာစိတ္
- စိတ္ကလြန္းထိုးေနသလို ဟိုဘက္ကိုလည္း စိတ္ကမျပတ္၊ ဒီဘက္ကိုလည္း စိတ္ကလာခ်င္ေန၊ ၾကားထဲမွာ မျပတ္မသားနဲ႔ ဘာလုပ္ရမလဲ မသိဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ႀကီးက မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ၾကာသြားရင္ ဆက္တိုက္ကုန္ဆံုးေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ ႏွေျမာစရာေကာင္းသလို ဆံုးျဖတ္တာ မွားသြားတာမ်ိဳး၊ ေနာက္က်သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္လည္း ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမယ့္ အတိုင္းအတာက ႀကီးသြားႏိုင္တယ္။
လြန္လြန္းစိတ္
- တန္ေဆး လြန္ေဘးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေနတဲ့ အလြန္အကၽြံစိတ္၊ လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴးစိတ္၊ လြန္႔လြန္႔လူးစိတ္၊ လြန္႔တက္ေနတဲ့စိတ္၊ လြန္လြန္းေနတဲ့ စိတ္အဆင့္ေတြဆိုေတာ့ မိမိတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ထဲမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မရွိသင့္၊ မထားသင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြပဲ။
လြမ္းနာက်စိတ္
- လြမ္းစရာကို ခံစားၿပီး လြမ္းေဆြး၊ လြမ္းဆြတ္ေနရတဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရကုန္တာဆိုေတာ့ စိတ္ကိုဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့စိတ္ေတြပဲ။ (သစၥာေလးပါးထဲက ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းက သမုဒယတဲ့။ သမုဒယဆိုတာ တဏွာ။ တဏွာဆိုတာ ခံစားမႈကိုမျဖတ္လို႔ တစ္ဆင့္ တက္လာတဲ့ စိတ္။ ခံစားမႈျဖစ္ေစတာ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္။)