ၾကံမိၾကံရာစိတ္
- စိတ္အေၾကာင္း၊ ေစတသိက္အေၾကာင္း၊ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို သိေအာင္ ေလ့လာထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြ မရွိရင္၊ သတိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာေတြ မရွိရင္၊ လူေတြထဲမွာ ျဖစ္ေနက် လူ႕ျပႆနာေတြကို ႐ုတ္တရက္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ၾကံဖန္ေနေသာစိတ္
- လူသားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ အလုပ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၾကံဖန္တီထြင္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား ဆိုရင္ ျမင့္ျမတ္ ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ အေခ်ာင္လိုခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ အၾကံအဖန္ လုပ္ေနတာဆိုရင္ေတာ့ မရွိသင့္၊ မထားသင့္၊ ဖယ္ထုတ္ သင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၾကံရာပါစိတ္
- လူသားေတြ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ဇယားထဲမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ အလိုတူ အလိုပါ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေနရင္ စြပ္စြဲ သတ္မွတ္ခံရမယ့္ အႏၲရာယ္စိတ္။
ၾကံ့ၾကံ့ခံေသာစိတ္
- လူေတြထဲမွာ လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရသမွ် အခ်ိန္တိုင္းမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရမယ့္ စိတ္ျပႆနာ၊ လူ႕ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ အလိုအပ္ဆံုး စိတ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနလို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားသင့္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စိတ္
- ေသခ်ာတယ္ဆိုတဲ့စကားကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိႏိုင္သလို၊ ဘယ္သူမွလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းကသာ ေသခ်ာမႈကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။
ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္စိတ္
ႀကိဳးစားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾကက္ကန္းဆန္အိုးတိုးစိတ္
- စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိဘဲ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္သြားတဲ့၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တိုက္ဆိုင္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၾကက္ေသေသစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုခုရဲ႕ ျပင္းထန္ႀကီးမားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ုတ္တရက္ ျမင္ရ၊ ၾကားရတဲ့အခါမွာ ေခတၱ ရပ္တန္႔သြားတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
ေၾကာက္ကန္ကန္စိတ္
- ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့ဘဲ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သတိၱရွိလို႔ မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီး ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။ (အႏိုင္က်င့္မႈေတြ၊ မတရားမႈေတြ ခံရတာမ်ားလာရင္ ေၾကာက္ကန္ကန္တဲ့ စိတ္ရဲ႕ တြန္းအားဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ ျပင္းထန္တတ္ပါတယ္။)
ေၾကာက္ခမန္းလိလိစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေၾကာက္လန္႔စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾကင္နာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။