ေၾကာင္အမ္းအမ္းစိတ္
- စိတ္အသိနဲ႔ စိတ္သတိ၊ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း ပူးကပ္မႈ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက စိတ္တစ္ခုခုရဲ႕ ၾကားျဖတ္ ၀င္လာၿပီး ေႏွာင့္ယွက္သြားလို႔ ႐ုတ္တရက္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘဲ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သြားတဲ့စိတ္။
ေၾကာင့္ၾကစိတ္
- စိုးရိမ္တဲ့သေဘာ၊ ေသာကျဖစ္တဲ့သေဘာေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၾကည္ညိဳေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾကည္ႏူးစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရစိတ္
- တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္ယူေနတာကို ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆို၊ ျပဳလုပ္၊ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရဘဲ ေခါင္းငံု႔ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ႀကိတ္မွိတ္ခံစိတ္
- ျပန္လွန္ရင္ဆိုင္ ေခ်ပတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး မရခင္အခ်ိန္မွာ ေအာင့္အည္းသည္းခံေနရတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၾကမၼာငင္စိတ္
- စိတ္စြမ္းအား ေလ်ာ့က်၊ အားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အႏၲရာယ္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ မေကာင္းထင္ခံ၊ မေကာင္းေျပာခံေနရတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ၾကမ္းတမ္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾကမ္းပိုးေတေလစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ထပ္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ပါမ်ားတဲ့အခါမွာ အက်င့္စ႐ုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လာတတ္တဲ့ သေဘာကို အသံုးခ်ၿပီး လူသားအက်ိဳးျပဳ စိတ္အေနအထားကိုလည္း စြမ္းအား ထက္ျမက္ အင္အားႀကီးေအာင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္သင့္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ႀကိမ္းေမာင္းစိတ္
- လူသိေအာင္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနေတာ့ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ ႀကိမ္း၀ါးျခင္း စိတ္ေတြထဲမွာ ေဒါသ အဓိပၸာယ္ေတြ ပါေနလို႔ မိမိကိုေရာ၊ သူတစ္ပါးကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၾကံဳး၀ါးစိတ္
- လူသားေတြအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အလုပ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး မိမိစိတ္ထဲမွာပဲ ေႂကြးေၾကာ္သင့္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကြာျခားစိတ္
- ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့စိတ္ႏွစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သိသာထင္ရွားလြန္းတဲ့ မတူကြဲျပားျခားနားေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္ရဲ႕သေဘာကို အတိအက် နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ရဲ႕ လုပ္ေနဆဲ အလုပ္ေပၚမွာ စိတ္ကို ဆက္တုိက္ တရစပ္ထားႏိုင္ရင္ အရာရာဟာ မရွိေတာ့ဘူးနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနတာကို ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ေနရတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာစိတ္
- စိတ္ရဲ႕သဘာ၀တရားကိုက စိတ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခြင့္ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အျခားစိတ္တစ္ခု တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚခြင့္မရဘဲ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတယ္။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ေနတဲ့ စိတ္တစ္ခုက ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ရွိေနရင္ အျခားစိတ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ၀င္လာ ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္သေဘာ။
ကၽြမ္းက်င္ေနေသာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ေတြကို ထပ္တလဲလဲ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ေနရင္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိသြားတာ။
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ႂကြေစာင္းေစာင္းစိတ္
- ဘ၀င္ျမင္တဲ့စိတ္၊ ေအာက္ေျခလြတ္တဲ့စိတ္ေတြ ပူးတြဲ ကပ္ပါေနလို႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ႂကြား၀ါစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ႂကြပ္ဆတ္ဆတ္စိတ္
- စိတ္မရွည္တဲ့သူေတြ၊ ေဒါသထြက္လြယ္တဲ့သူေတြ၊ တစ္စံုတစ္ရာကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ၊ မိမိကိုယ္မိမိ သိေန၊ တတ္ေနၿပီလို႔ ယူဆၿပီး ဘ၀င္ျမင့္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ စိတ္ပံုစံ။

Next Chapter »