ထူပူစိတ္
- ႐ုတ္တရက္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုရဲ႕ အရွိန္ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထားဟာ အခ်ိန္ ခဏေလးအတြင္းမွာ လြင့္စဥ္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ စိတ္အသစ္ရဲ႕ ပူေလာင္တဲ့ အစြမ္းျပမႈကို ခံေနရတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထူးဆန္းေသာစိတ္
- စိတ္ဆိုတဲ့အရာကို ဘယ္သူမွ အတိအက် မျမင္ဖူးၾကဘူး။ မျမင္ရတဲ့စိတ္ရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈကို လူသားအားလံုး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခံေနရတာ ထူးဆန္းတယ္။ အဲဒီထူးဆန္းမႈဟာ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ထူးဆန္းတယ္ဆိုတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုၿပီး ထူးဆန္းေနတာကို ထပ္သိလာတယ္။ အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚလာလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာဟာ ထူးဆန္းေနတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္အရ လက္တစ္ဖ်စ္တီးမွာ ကုေဋတစ္သိန္း ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္သေဘာကို ဘယ္လိုမွ ဉာဏ္မမီေအာင္ ထူးဆန္းလြန္းအားႀကီးသြားၿပီ။ စိတ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကို
ထူးျမတ္ေသာစိတ္
- အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္ျဖစ္ျပခြင့္ရွိတဲ့ ေစတသိက္ကို ျမင့္ျမတ္ထူးျခားတဲ့ စိတ္အေနအထား ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မျမင္ရတဲ့ စိတ္ကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းပဲ။ (ဒီလို တည္ေဆာက္ႏိုင္တာဟာ စိတ္ကိုလာထိတဲ့ အာ႐ံုကို အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေၾကာင့္ပဲ။)
ေထ့ေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျပာဆိုလႈပ္ရွား ေနထိုင္မႈေတြကို မႀကိဳက္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္လည္း မနာလိုတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ မႀကိဳက္ဟန္ေဆာင္ၿပီး သေရာ္သလိုလို၊ ေလွာင္သလိုလို ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထဲထဲ၀င္၀င္စိတ္
- လူေတြနဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္၊ ေစ်းပဲေရာင္းေရာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ႀကိဳက္တာလုပ္။ အဲဒီအလုပ္ကို အပီအျပင္ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိလုပ္မယ့္ အလုပ္ရဲ႕သေဘာတရားေတြ၊ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြ အကုန္လံုးကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သိေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာ သင္ၾကားပါ။ ေလာကသဘာ၀အရ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အလုပ္လုပ္ၿပီဆိုရင္လည္း ေလ့လာရွာေဖြ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ အသိဉာဏ္ပညာေတြ အကုန္ထုတ္သံုးၿပီး စြမ္းအား ရွိသေလာက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ျမႇဳပ္ႏွံအားထုတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေထာမနာစိတ္
- ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း စိတ္အမ်ိဳးအစား။