ထႂကြစိတ္
- ၾကားျဖတ္စိတ္ ၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုနဲ႔ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈ(ဖႆ)ကို အခ်ိန္မီ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လို႔၊ စိတ္နဲ႔အတူ အျမဲတမ္း တြဲၿပီး ၿငိမ္၀ပ္ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ စိတ္က ထႂကြေသာင္းက်န္းတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။ စိတ္နဲ႔တြဲဖက္ၿပီး ထႂကြ စိတ္အဆင့္ ျဖစ္ခြင့္ရသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဆိုးဆံုး မိုက္မဲမႈေတြကို အရမ္းကားဆံုး က်ဴးလြန္ေတာ့မွာ ေသခ်ာေနၿပီ။ ဆိုေတာ့ ၾကားျဖတ္ၿပီး ၀င္လာတတ္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကို ၀င္၀င္ခ်င္း သိေအာင္ ေလ့က်င့္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွသာ ထႂကြတဲ့အဆင့္ကို မေရာက္မွာ။
ထိကပါးရိကပါးစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္ဆီက မိမိလိုခ်င္တဲ့ တစ္စံုတစ္ရာကို ရႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမႇဴဆြယ္စမ္းသပ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထိခိုက္နာက်င္စိတ္
- ထိခိုက္ေၾကကြဲတာေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံသြားတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြဟာ ၾကားျဖတ္၀င္လာတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္က ၀င္ခြင့္ရၿပီး စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈကတစ္ဆင့္ ျပင္းထန္တဲ့ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု။
ထိေတြ႕စိတ္
ထိေရာက္ေသာစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္းကို အတိအက် ပီပီျပင္ျပင္ စနစ္တက် စုေဆာင္းၿပီး စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စီစြမ္းအားကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသံုးခ်ေနလို႔ ထိေရာက္တဲ့အဆင့္ ေရာက္လာတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ထီးထီးမားမားစိတ္
- ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရွာေဖြမႈ၊ ကိုယ္တိုင္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္မႈ၊ သတၱ၀ါအေပါင္းလည္း မိမိလို ဒုကၡကလြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့တာေတြဟာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဂုဏ္သိကၡာ ထုထည္ႀကီးမားစြာ ထည္၀ါျမင့္ျမတ္ တည္တံ့ေနတဲ့ ဘုရားရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
ထုသားေပသားရေနေသာစိတ္
- ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕တာမ်ိဳး တစ္ခါမွ မရခဲ့တဲ့သူေတြ၊ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ထပ္တလဲလဲ ရင္ဆိုင္ရပါမ်ားခဲ့တဲ့သူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုအခက္အခဲလာလာ မမႈေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူေျခာက္ေျခာက္ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူေျမႇာက္ေျမႇာက္ မေျမာက္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ခံစားမႈ မရွိေတာ့သလို ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထူထူေထာင္ေထာင္စိတ္
- ဆံုး႐ႈံးမႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ပစ္စလက္ခတ္ ျပဳတ္က်၊ ရွိခဲ့သမွ် စိတ္စြမ္းအားေတြ တစ္စစီ ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ရာကေန စိတ္က စိတ္ကို ဖ်က္စီးတဲ့သေဘာေတြကို သေဘာေပါက္ၿပီး စိတ္အသစ္တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုက္တယ္။ စိတ္ ေစတသိက္ေတြကို အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္လို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ နာလန္ထစိတ္အဆင့္။