အလ်င္စလိုျဖစ္ေနေသာစိတ္
- မတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆး အေနအထား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ပ်ာယာခတ္ေနၿပီ။ ေလာေနၿပီ။ ကပ်ာကယာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
အလ်ဥ္မျပတ္ျဖစ္ေသာစိတ္
အလ်ဥ္မီေနေသာစိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈ အားေကာင္းလာရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ၀င္လာတဲ့ စိတ္မွန္သမွ် ၀င္လိုက္တာနဲ႔ လႈပ္ရွားသြားတဲ့ စိတ္အလ်ဥ္သေဘာရဲ႕ ဒုတိယစိတ္အဆင့္ကို သတိထားမိေနၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္ခ်ႏိုင္ေအာင္ စိတ္အလ်ဥ္ကို သိၾကည့္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔၊ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို သေဘာမေပါက္ေသးသေရြ႕ အဲဒီ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္စိတ္က အျမဲတမ္းရွိၿပီး စိတ္ညစ္ေအာင္ လုပ္ေနမွာပဲ။
အလြဲသံုးစားလုပ္တတ္ေသာစိတ္
- ယံုၾကည္လို႔ အပ္ႏွံထားတဲ့ စိတ္အခြင့္အေရးကို အလြဲသံုးစားလုပ္မိရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကို ခံရပါတယ္။ တစ္သက္စာ ယံုၾကည္မႈ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးသြားေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလြတ္႐ုန္းထြက္ေနေသာစိတ္
- တဏွာဆိုတာ ဆာေလာင္တယ္တဲ့။ တဏွာဆိုတာ ဘ၀အသစ္ တစ္ဖန္ျပန္ရေစတယ္တဲ့။ ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာတဲ့။ တဏွာျဖတ္ခ်င္ရင္ မခံစားနဲ႔။ ခံစားမႈမွန္သမွ် အကုန္ျဖတ္။ မေသခင္ တဏွာကင္းေသာသူဟာ ၿငိမ္းေအးေသာသူ! တဲ့။ ဒုကၡထဲက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ တဏွာျဖတ္၊ သမုဒယျဖတ္၊ ေလာဘျဖတ္။
အလြန္ဆိုး၀ါးေသာစိတ္
- ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဆိုးရြား ဆိုးရြား၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပဲ ဆိုး၀ါး ဆိုး၀ါး၊ မျဖစ္သင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလြန္မိုက္မဲေသာစိတ္
- ဘယ္ေနရာမွာပဲ မိုက္မဲ မိုက္မဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပဲ မိုက္ကန္း မိုက္ကန္း၊ မရွိသင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလြန္အကၽြံစိတ္
- ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသံုးမခ်သင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ အသံုးခ်သူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလြယ္တကူယံုၾကည္တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလြယ္လိုက္ေသာစိတ္
- အပ်င္းသမား၊ အေခ်ာင္သမား စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလွဴရွင္မွန္းသိေအာင္ မ႑ပ္တိုင္တက္ျပေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ ႂကြားခ်င္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ ကုသိုလ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေလွာ္ေကာင္းေသာစိတ္
- တစ္ဖက္က တစ္ဖက္ကို စိတ္ယိုင္လာေအာင္၊ လက္ခံလာေအာင္၊ ၾကားကေန ပြဲစားသေဘာမ်ိဳးေနၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေအာင္ စကားေျပာတတ္တဲ့ စိတ္အဆင့္။