အလားအလာေကာင္းေသာစိတ္
- အခ်ိန္နဲ႔စည္းကမ္းကို တိတိက်က် လိုက္နာတဲ့သူ၊ အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္တဲ့သူ၊ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စနစ္တက် လုပ္တတ္တဲ့သူရဲ႕ ေရွ႕ေရးကို သတ္မွတ္တဲ့ စိတ္အေျခအေန။
အလုအယက္ ရွာေဖြေနေသာစိတ္
- အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး! ျမန္ျမန္လုပ္! လို႔ မိမိကိုယ္မိမိ လက္ခံယူဆသူအေနနဲ႔ လက္က်န္ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ သိစရာရွိတာေတြကို အျမန္ဆံုးနည္းနဲ႔ သိႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ လႈပ္ရွားေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလူးအလဲခံေနရေသာစိတ္
- အဆိုးရြားဆံုး ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ ၾကံဳၿပီဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ မရွိသူတိုင္း ေတြ႕ၾကံဳၾကရမယ့္ စိတ္အေနအထားပါပဲ။ စိတ္အေၾကာင္းကို သိေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ ဒီေခါင္းစဥ္က သတိေပးလိုက္သလိုပါပဲ။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အျမဲတမ္း ရွိေနတဲ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြဟာ မိမိဘ၀ထဲကို အခ်ိန္မေရြး ၀င္လာၿပီး ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္တတ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြထဲက ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ ေမာဟ၊ ေစတနာ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ၀င္လာရင္ေတာ့ ေသဖို႔သာျပင္ေပေတာ့။
အေလဏေတာစိတ္
- လမ္းေပၚမွာ ေနခ်င္သလိုေန၊ လမ္းေပၚမွာ ၾကံဳသလိုစား၊ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ အေျခအေနမဲ့၊ ေလလြင့္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အေလလိုက္ေနေသာစိတ္
- ေပ်ာ္ရာမွာေန၊ ေပ်ာ္ရာမွာစား၊ စိတ္ကိုလႊတ္ၿပီး စိတ္အလုိလိုက္ေနသူေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အေလးတမူဂ႐ုျပဳေသာစိတ္
- အဘက္ဘက္မွာ တတ္သိနားလည္၊ ကၽြမ္းက်င္ထက္ျမက္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ အျပည့္ရွိသူကို မိမိကိုယ္တိုင္က ႐ိုေသေလးစားၿပီး စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ညိဳေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အေလာတႀကီးျဖစ္ေနေသာစိတ္
- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ မရွိရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အေလာေတာ္ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားတတ္တဲ့သူေတြဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အခ်ိန္နဲ႔အလုပ္ အံကိုက္ ကြက္တိျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အလိုဆႏၵႀကီးေသာစိတ္
- မိမိစိတ္အေနအထားက ဘာကို အလိုဆႏၵႀကီးေနတာမ်ိဳးလဲ? ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သိဖို႔လိုတယ္။ တဏွာရာဂလား? ကာမဂုဏ္ အာ႐ံုေတြကိုလား? တရားအသိဉာဏ္ရဖို႔လား?
အလိုတူအလိုပါစိတ္
- ကာယကံေျမာက္ က်ဴးလြန္ၾကတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚမွာ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ၊ သေဘာတူ ေက်ေက်နပ္နပ္ ပူးေပါင္းမိတဲ့စိတ္။
အလိုေတာ္ရိစိတ္
- ရန္သူဘက္မွာ စိတ္ေရာ၊ လူေရာပံုေပးထားၿပီး မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိဘာသာကို သစၥာေဖာက္တဲ့အျပင္ ရန္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး မိမိ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလိုမက်ေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အခါေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္သေဘာထား။
အလိုရမၼက္ႀကီးေသာစိတ္
- အလိုရွိေနတဲ့ တပ္မက္ျခင္း တဏွာအဆင့္ကေန ေက်ာ္လြန္ၿပီး စြဲလမ္းတဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ လိုခ်င္တာကို မရရေအာင္ ယူေတာ့မယ့္ စိတ္အဆင့္ကို ေၾကာက္စရာ၊ ရြံစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။