အေတြးကိုစြဲသြားေသာစိတ္
- မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ခဲ့မိတဲ့ အလုပ္ကိုက အေတြးကို အေျခခံၿပီး လုပ္ရတဲ့အလုပ္။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ေတြ႕ၾကံဳသမွ်၊ လူေပါင္းစံုရဲ႕ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဇာတ္လမ္းအျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး မိမိမူရင္းစိတ္ကို ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သြားေအာင္ အေတြးနဲ႔ ေျပာင္းပစ္လိုက္ရတယ္။ ဆိုေတာ့ အေတြးဆိုတာ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ထဲမွာ မရွိမျဖစ္ ကုန္ၾကမ္း။ ဒီအေတြးေတြကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရတာ။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္။ အလုပ္သေဘာအရ လူေတြထဲမွာ အလုပ္ရဲ႕သားေကာင္အျဖစ္ လူေတြကို ရွာေဖြရတယ္။ ေတြ႕သမွ်လူကို ေလ့လာ၊ ေမးျမန္း။ ေျပာသမွ် နားေထာင္ ခံစားၿပီးေတြး။ ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို ဇာတ္လမ္းေတြေရးၿပီး ဖန္တီးခဲ့ရတာလည္း ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္ထိ မကုန္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္အတြင္း ေတြ႕သမွ် အျဖစ္အပ်က္ အကုန္လံုးဟာ မိမိရဲ႕အေတြးထဲမွာ ဇာတ္လမ္းေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ ဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ အေတြးတစ္ခု ရလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းအထိ ေတြးရတာ အလုပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ စ၊ လယ္၊ ဆံုး ဖန္တီးေနရသူဆိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းကို မိမိကပဲ ဖန္တီးေပးရတာ။ ဆိုေတာ့ ဇာတ္သိမ္းအထိေတြးတာ အက်င့္ပါလာတယ္။ ေတြးလို႔ရသေလာက္ ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ အေနနဲ႔ေရာ၊ အျပင္ကလူအေနနဲ႔ပါ ေတြးရတာ။ အျပင္မွာ လုပ္လို႔မရတာေတြ၊ ေျပာလို႔မရတာေတြဟာ ဇာတ္လမ္းထဲ ထည့္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတစ္ပါး အတြက္ေရာ၊ မိမိအတြက္ပါ ခံစားေနရသမွ် စိတ္ကို အဆံုးစြန္ထိ လႊတ္ေပးလိုက္မိတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းဟာလည္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလာတယ္။ အေတြးထဲမွာ လုိခ်င္တာေတြ၊ ေဖာက္ျပန္ခ်င္တာေတြ၊ အကုန္လံုးကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးၿပီး အလြတ္လပ္ဆံုး ေတြးရင္း ေတြးရင္း မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးေတြကို စြဲမွန္းမသိ စြဲလာတယ္။ ေတြးေနတဲ့အေတြးေတြရဲ႕ အမ်ားစုဟာလည္း မိမိစိတ္ကို ႐ိုင္းသထက္႐ိုင္းေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးေနၾကတယ္။ အလုပ္သေဘာအရေရာ၊ ေတြးရတာ ႀကိဳက္လို႔ေရာ ေတြးရင္းနဲ႔ ေတြးလာတာ။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္ ဆိုေတာ့ မိမိအေတြးကို မိမိစြဲေနတဲ့အဆင့္က ေတာ္ေတာ္ကို ႀကီးထြားေနၿပီဆိုတာ လူဘက္က ထြက္ၿပီး ရဟန္းဘ၀ေရာက္လာမွ ဒုကၡျဖစ္မွန္း သိေတာ့တာ။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ အေပးဆံုးက အေတြးျဖစ္ေနတယ္။ ခံစားမႈကိုႀကိဳက္ခဲ့တာ၊ အေတြးကို ႀကိဳက္ခဲ့တာေတြဟာ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္ကို သီးသီးသန္႔သန္႔ လုပ္ေတာ့မွ အႀကီးဆံုးရန္သူ ျဖစ္ေနတယ္။ မေသခင္ တဏွာကင္းေသာသူမွ ၿငိမ္းေအးေသာသူလို႔ ငါဘုရား သတ္မွတ္တယ္ဆိုတဲ့ ပုရာေဘဒသုတ္ေတာ္ထဲက စကားေတာ္ဟာ ရဟန္းဘ၀ေရာက္လာမွ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေတာ့တယ္။ တဏွာျဖတ္ခ်င္ရင္ မခံစားနဲ႔တဲ့။ ခံစားတဲ့စိတ္အဆင့္ မေရာက္ေအာင္ စိတ္ထဲကို တစ္စံုတစ္ရာ လာထိၿပီဆိုရင္ ဘာမ်ားလဲလို႔ မေတြးနဲ႔တဲ့။ အဲဒီစီရင္ခ်က္အမိန္႔က ဘ၀မွာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးသားေတြထဲက ေနာက္ထပ္အႏွစ္ေတြကို ထပ္ၿပီး စြန္႔လႊတ္ခိုင္းတဲ့ စီရင္ခ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္လံုးလံုး ခံစားမႈနဲ႔ အေတြးကိုပဲ အဓိကထား၊ အာ႐ံုေတြႏွစ္ၿပီး လႈပ္ရွားလာခဲ့တာႀကီးကို ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ရမွာတဲ့! ဒီဘက္နယ္မွာက ဒီႏွစ္ခုဟာ ရန္သူစိတ္ေတြတဲ့! ျဖတ္! တဲ့။ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စိတ္ကိုလႊတ္ၿပီး လူ႔ခံစားမႈ အကုန္လံုးကို အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိ၊ အလြတ္လပ္ဆံုး ခံစားမႈေတြနဲ႔၊ အစြန္းေရာက္အေတြးေတြနဲ႔ အျပင္းထန္ဆံုး၊ ေပါက္ကြဲလႈပ္ရွား၊ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲခဲ့တာေတြဟာ အစြန္းေရာက္ အစြဲေတြေနာ္။ ဆိုေတာ့ ရေအာင္ျဖတ္ရတယ္။ စိတ္ထဲမွာ မကုန္ေသးဘဲ က်န္ေနေသးရင္လည္း မရွက္ဘူးလား! မေၾကာက္ဘူးလား! ေသခါနီးေနၿပီေနာ္! ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ္မိမိ သတိေပးမႈေတြနဲ႔ အလြန္အကၽြံ စြဲေနတဲ့ အေတြးစြဲကို အျမစ္ပါမက်န္ ျဖဳတ္ခ်ပစ္လိုက္ရတယ္။
အေတြးေခါင္ေသာစိတ္
- ရွင္းေနတာကို ႐ႈပ္သြားေစတာ ဒီေခါင္းစဥ္ရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။ အုန္းသီးထဲက ေရေတြကို ဘယ္သူ လာထည့္သြားတာလဲ? ပင္လယ္ေရဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ငံေနတာလဲ? သံပုရာသီးက ဘာ့ေၾကာင့္ခ်ဥ္ေနတာလဲ? ဆိုတာေတြကို အေျဖထြက္သည္ အထိ ေတြးေနတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အေတြးေခ်ာ္ေနေသာစိတ္
- အေရးႀကီးတဲ့ အစည္းေ၀းက ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔သြားသြား၊ မီးရထားနဲ႔သြားသြား၊ အေ၀းေျပးကားနဲ႔ သြားသြား၊ အခ်ိန္မီေရာက္ရင္ တာ၀န္ေက်တယ္။ သေဘၤာနဲ႔သြားလို႔ လမ္းမွာေသာင္တင္ေနရင္ အစည္းအေ၀းက ေနာက္က်မွာေပါ့လို႔ ေတြးတဲ့အေတြးကေတာ့ ေဘးေခ်ာ္ထြက္ေနတဲ့ စိတ္အေတြးပဲ။