(၄) မိမိစိတ္က မိမိကိုယ္ထဲမွာ မရွိဘဲ ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး အျပင္ေရာက္ေနတာ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတာ ဥဒၶစၥ ေစတသိက္

ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အာ႐ံုေတြထဲက ဘယ္လိုအာ႐ံုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခံစားမႈတစ္ခုခုက ပါေနတယ္။

အဲဒီ အာ႐ံုတစ္ခု မိမိစိတ္ထဲကို ၀င္ခြင့္ရသြားလို႔ ၀င္လာတဲ့စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေၾကာင့္ မိမိရဲ႕စိတ္အစဥ္ဟာ စိတ္အလ်ဥ္ထဲမွာ ေမ်ာပါသြားတာ။

အေတြးထဲမွာ လြင့္ခ်င္သလို ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး ထပ္ဆင့္ပြားတဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ မၿငိမ္မသက္ေတြ ျဖစ္ကုန္တာ။

ဥဒၶစၥ ဆိုတဲ့ေစတသိက္ရဲ႕ ပင္ကိုသေဘာကိုက ဘယ္အာ႐ံုေပၚမွာမွ အတည္အက် မရွိဘူး။

ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္၊ ဟိုလြင့္ ဒီလြင့္။

စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာသဘာ၀ကို မသိရင္ ဒီလိုပဲ မၿငိမ္မသက္နဲ႔ ပ်ံ႕လြင့္ေနမွာပဲ။

စိတ္သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္ထားတဲ့ သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုပ်ံ႕လြင့္တာ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တာဟာ စိတ္က အားေနလို႔၊ စိတ္အလုပ္ လုပ္စရာမရွိလို႔ ဆိုတာကို သိတယ္။

မိမိစိတ္ကို မိမိေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း စီစဥ္ေပးလိုက္ႏိုင္ရင္ မပ်ံ႕လြင့္ေတာ့ဘူး။

(၅) လိုခ်င္တဲ့သေဘာဟာ ေလာဘ ေစတသိက္ပဲ၊

ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ သေဘာဟာ ေလာဘ ပဲ။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပၚလာသမွ်ေတြကို သတိနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း မရွိရင္ စိတ္ထဲ ၀င္လာသမွ် တဏွာ၊ ေပမ၊ ရာဂ၊ သမုဒယ၊ သံေယာဇဥ္၊ မာယာ၊ သာေဌယ်၊ စြဲလမ္း၊ ႏွစ္သက္၊ ၿငိကပ္၊ တြယ္တာ၊ ကာမဂုဏ္အာ႐ံု အကုန္လံုးကို

ေလာဘေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး လိုခ်င္တာဟာ ေလာဘပဲ။

ေငြေၾကး ဥစၥာ ပစၥည္း ရာထူးစတာေတြကို လိုခ်င္တာ ေလာဘ၊

ကိုယ့္မွာရွိတာကို သူမ်ားမေပးခ်င္တာ၊ မလွဴခ်င္တာ၊ တြန္႔တိုတာ ေလာဘ၊

မိမိမွာရွိတဲ့ အျပစ္ကို ဖံုးကြယ္လွည့္စားတာ ေလာဘတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ မာယာ၊

မိမိမွာမရွိတဲ့ ဂုဏ္ကို ရွိတယ္လို႔ ဟန္ေဆာင္တာ ေလာဘတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ သာေဌယ်။

ခံစားမႈ စိတ္အေနအထား ျဖစ္ခါစမွာ မျဖတ္လိုက္လို႔ လိုခ်င္တဲ့စိတ္အဆင့္က ႀကီးထြားလာၿပီး ရေအာင္ယူတဲ့ နည္းေတြထဲက မာယာဆိုတဲ့ ေလာဘလက္နက္ကို ထုတ္သံုးလိုက္တဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္သြားတာ။

ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမ အေတြ႕အထိအာ႐ံုကေန တဏွာစိတ္နဲ႔ တပ္မက္တာ၊ ငတ္တာ၊ ဆာေလာင္တာ၊ ေမထုန္မႈကို လိုခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္တာ ေလာဘပါတဲ့ ရာဂေစတသိက္၊

လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အလုပ္ေတြလုပ္ေနၾကရတာဟာ သဘာ၀ပါ။

ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စြမ္းအားရွိသေလာက္ လုပ္ပါ။

အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေလာဘနဲ႔ အလုပ္ေတြလုပ္မိေနသလားလို႔ မိမိစိတ္ကို မိမိ မၾကာခဏ စစ္ေဆးပါ။

ေလာဘစိတ္အပါအ၀င္ ဘယ္လိုစိတ္အမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ထဲေရာက္လာတာနဲ႔ ေလာဘစိတ္က ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေလာဘစိတ္ဆိုတဲ့ နာမည္တပ္ဖို႔ စိတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရေသးတယ္။

စိတ္အလ်ဥ္သေဘာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

ေလာဘႀကီးသူ၊ တဏွာႀကီးသူ၊ ရာဂႀကီးသူ၊ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူ၊ အစြဲႀကီးသူေတြဟာ ဒုကၡထဲက ဘယ္ေတာ့မွကို မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဘူး။

မွတ္ခ်က္ - ျမင့္ျမတ္တဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ မိမိတတ္ခ်င္တဲ့ပညာကို တတ္ေအာင္ သင္ခ်င္လို႔ ရွာေဖြ၊ စံုစမ္း၊

ေမးျမန္း သင္ယူတာ၊ အားထုတ္တာ ဆႏၵ၊ ေလာဘမဟုတ္ဘူး။