(၁၀) သူတစ္ပါးကို မရေစခ်င္တဲ့ ၀န္တိုျခင္းသေဘာ မစၧရိယ ေစတသိက္

မိမိမွာျပည့္စံုတဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြ၊ မိမိမွာရွိေနတာေတြ၊ သူတစ္ပါးဆီမွာ မရွိေစခ်င္တာ၊

မိမိထက္သာတဲ့ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္မွာကို မလိုလားတာ၊

မိမိထက္သာတဲ့ အိမ္ ျခံ ေျမ တိုက္ခန္းေတြကို မရေစခ်င္တာ၊

မိမိထက္သာတဲ့ ရာထူး ဂုဏ္သိကၡာမ်ိဳးရမွာကို စိုးရိမ္တာ၊

မိမိေကာင္းစားသလို သူတစ္ပါး မေကာင္းစားေစခ်င္တာ၊

မိမိမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းက သူတစ္ပါးနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံတာကို မ႐ႈဆိတ္တာ၊

မိမိရေနက် လက္ေဆာင္ပစၥည္း လာဘ္လာဘမ်ိဳးကို သူတစ္ပါး မရေစခ်င္တာ၊

မိမိတတ္တဲ့ပညာကို သူတစ္ပါးလည္း မိမိလို တတ္သိရရွိသြားမွာ စိုးရိမ္ၿပီး တတ္သိခ်င္လို႔ လာေမးတဲ့သူကို ပညာအကုန္ သင္မေပးဘဲ

ဆရာစားခ်န္ထားတာမ်ိဳး၊

ဒါေတြဟာ ၀န္တိုစိတ္ ေစတသိက္ေတြပဲ။

မစၧရိယဆိုတာ အဲဒီ၀န္တိုစိတ္ပဲ။

ဒီလိုစိတ္မ်ိဳးျဖစ္ျခင္းဟာ မိမိ၀န္တိုေနသူကို မထိခိုက္ဘဲ၊

မိမိမွာသာ သူတစ္ပါးအတြက္ ၀န္တိုစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနရတာနဲ႔ မိမိစိတ္က မစင္ၾကယ္၊

မသန္႔ရွင္း ျဖစ္ေနရတာပဲ အဖတ္တင္ၿပီး ပင္ပန္းေနတတ္တယ္။

မိမိ၀န္တိုတဲ့သူကေတာ့ အိပ္ေကာင္းျခင္း၊ စားေကာင္းျခင္းနဲ႔ သြားလာေနထိုင္၊ လႈပ္ရွားလို႔၊ ေပ်ာ္လို႔ရႊင္လို႔။

မိမိမွာသာ ဒုကၡျဖစ္တာ။

ဒါဟာ မိမိ မူရင္းစိတ္ အေျခခံ ညံ့လို႔၊ ၾကားျဖတ္၀င္လာတဲ့ ေစတသိက္ရဲ႕

လႊမ္းမိုးအႏိုင္က်င့္တာကို ခံလုိက္ရတဲ့သေဘာပဲ။

(၁၁) ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္းသေဘာ ကုကၠဳစၥ ေစတသိက္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့မိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုသိုလ္မလုပ္ခဲ့မိတာကို ေနာင္တရၿပီး ထပ္ဆင့္ပူပန္တာ၊

အကုသိုလ္လုပ္ခဲ့မိလို႔ ငါလုပ္မိတာေတာ့ မွားၿပီဆိုၿပီး ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္တာ၊

အမွားတစ္ခုခု လုပ္လိုက္မိျခင္းအေပၚမွာ ငါလုပ္လိုက္တာ မွားသြားလား မသိဘူးလို႔ ေနာင္တရၿပီး ထပ္ဆင့္ ပူပန္တာ၊

အဲဒီတုန္းက အဲဒီလို မေျပာခဲ့မိရင္ေကာင္းသား ငါ့ေတာ့မွားၿပီ ထင္တယ္လို႔ ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္တာ၊

ဒီေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္းသေဘာက ေနာက္က်သြားၿပီ။

ေနာင္တရလည္း မိမိလုပ္ခဲ့သမွ် အမွားေတြက ျဖစ္ၿပီးသြားၿပီ။ ျပန္ျပင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။

ဆိုေတာ့…..

မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ ျဖတ္လိုက္ေတာ့

မွားမွန္းသိရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းျပင္၊ ဆက္တိုက္ျပင္။

ေနာက္တစ္ခါ ေနာက္က်မွရတဲ့ ေနာင္တမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ထပ္ဆင့္ပြား ပူပန္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္၊

မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားတဲ့ စိတ္ျပင္ဆင္မႈကို အက်င့္ပါသြားသည္ထိ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္။

ဘာမွမလုပ္ခင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား ျပင္ဆင္။