(၆) မွားယြင္းစြာ သိျမင္ျခင္းသေဘာ ဒိ႒ိ ေစတသိက္

မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ အယူမွားေနတာ၊

ရွိတာကိုလည္း မရွိဘူးလို႔ အယူမွားတယ္။

လူ႔ဘ၀ထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔စၿပီး ေရာက္လာတည္းက မိမိခႏၶာကိုယ္ေရာ၊ စိတ္ေတြေရာ၊ သူ႔သဘာ၀အတိုင္း သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ရင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ ပ်က္စီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့သဘာ၀ကို သိေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ

ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ နဲ႔ျဖစ္ေနတာ ဒိ႒ိစိတ္။

အမွားကို အမွန္လို႔ လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး အမွတ္မွားစြာ သိျမင္ေနခဲ့တာကို မျပဳျပင္ဘဲ အမွားကို လက္ခံထားတာ ဒိ႒ိစိတ္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာပဲ။

လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့အမွားကို အမွားမွန္းသိၿပီး မွားယြင္းစြာ လက္ခံထားခဲ့တဲ့ စိတ္အယူအဆကို ျပင္လုိက္ရမွာ။
ျပင္ဖို႔ဆိုတာကလည္း

အမွားကို အမွန္လို႔လက္ခံထားတာႀကီးက တစ္ဘ၀လံုး ျဖစ္ေနခဲ့တာဆိုေတာ့ ျပန္ျပင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏပါ။ ျပင္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ပဲ လိုတယ္။

ျပင္ခ်င္ရင္ေတာ့ မိမိစိတ္အသိထဲမွာ လက္ခံစြဲကိုင္ထားတဲ့ အသိက

မွန္ေနလား? မွားေနလား? ဆိုတာကို တိတိက်က် ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားၿပီး သိဖို႔လိုတယ္။

ေဘးကေျပာတာေတြ နားေထာင္တတ္တဲ့ အသိဉာဏ္နည္းသူဆိုရင္ေတာ့ မိမိမွန္ေနတာေတြ မွားသြားတာမ်ိဳး ရွိတတ္တယ္။

အဓိကအက်ဆံုးက

အမွန္တရားကို မွားတယ္လို႔ အမွတ္မွားေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔ပဲ။