သည္းေျခပ်က္သြားေသာစိတ္
- ႐ုတ္တရက္ ျမင္ေတြ႕လုိက္ရတဲ့ အျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ စိတ္ေတြေယာက္ယက္ခတ္ၿပီး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္တဲ့ အဆင့္ကေန ပိုဆိုးတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားရင္ သည္းေျခပ်က္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နာမည္ တပ္လိုက္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
သတ္ျဖတ္ခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သတ္မွတ္ေသာစိတ္
- ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ့လူသားအားလံုးကို ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲ။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ အနံ႔ရသမွ်၊ အရသာနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းနဲ႔ အျပင္ကို ထိေတြ႕သမွ်၊ စဥ္းစားၾကံစည္ေတြးေတာသမွ်၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္က စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တာနဲ႔ ငါ့မိန္းမ၊ ငါ့ေယာက္်ား၊ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့အိမ္၊ ငါ့ဥစၥာပစၥည္း၊ ငါ့ၿပိဳင္ဘက္၊ ငါ့ရန္သူစတဲ့ အရာရာကို ငါဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘယ္သူပဲ ဘယ္၀ါပဲလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သတ္မွတ္ေနၾကလို႔လည္း စိတ္ေတြဟာ ခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကတယ္။ အဲဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း သတ္မွတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ခံစားမႈကို ခံစားရေတာ့တယ္။ ခံစားမႈတိုင္းဟာ မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ၿပီး မိမိအယူအဆနဲ႔ မိမိ ခံစားေနျခင္းပဲ။ ေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားရရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ မိမိသတ္မွတ္လိုက္လို႔ပဲ။ ဒီေကာင္ ငါ့ကို ေစာင္းေျမာင္း ေျပာေနတာပဲဆိုတာဟာလည္း ေစာင္းေျမာင္းေျပာတယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္လို႔ပဲ။ မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္လည္း မရွိတာက ရွိတဲ့သေဘာျဖစ္သြားေရာ။ ဥပမာ - အံဆြဲထဲမွာ ငါ့ပိုက္ဆံေတြ ငါ၀ွက္(ဖြက္)ထားတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီပိုက္ဆံကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ယူသြားလို႔ ပိုက္ဆံက မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားသူကေတာ့ သူ႔ပိုက္ဆံက မရွိေတာ့ေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတယ္လို႔ပဲ လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ သေဘာပဲ။
အရာရာရဲ႕ မရွိျခင္းသေဘာ(မတည္ျမဲျခင္း အနိစၥ)ကိုလည္း မရွိဘူးလို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး သိၾကည့္ရင္ မရွိျခင္းေတြဟာ မရွိျခင္းသေဘာအေနနဲ႔ မရွိျခင္းေတြ ျဖစ္ေနတာ သိလာလိမ့္မယ္။ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြဆိုတာဟာ ျဖစ္တုန္းခဏေလးမွာ ဆံုး႐ံႈးတယ္၊ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာပဲ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ဆံုး႐ံႈးေနတာ မဟုတ္သလို၊ တစ္ခ်ိန္လံုး ေအာင္ျမင္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘာမွထပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဆံုး႐ံႈးေနတာႀကီးကို ခံစားစရာ မလိုဘူး။ ဘာမွထပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာႀကီးကို တစ္ခ်ိန္လံုး ခံစားသာယာေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့တာကို ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ခံစားေနတာဟာ အတိတ္ကာလမွာ မိမိစိတ္က က်န္ေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။
သတၱိေကာင္းေသာစိတ္
- သတၱိရွိတဲ့စိတ္ေတြ၊ သတၱိေျပာင္တဲ့စိတ္ေတြ ၾကားထဲမွာ သတၱိမရွိတဲ့စိတ္၊ သတၱိနည္းတဲ့စိတ္ေတြ မရွိဘူး။ (သတၱိ ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းရဲ႕ စိတ္စြမ္းအားကို သတၱိမရွိတဲ့စိတ္က ေၾကာက္ၿပီး ရွက္ေနလို႔ပဲ။)