သင္႐ိုးကၽြတ္သင္ခ်င္ေသာစိတ္
- လူျဖစ္ခြင့္ရေနတဲ့ လက္က်န္အခ်ိန္ေလးမွာ သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိရမယ့္ သိစရာေတြကို သိဖို႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိက်င့္ အားထုတ္ထားလို႔ အျပည့္အစံု ေျဖႏိုင္မယ့္သူဆီကို ေရာက္ေအာင္သြား၊ သိခ်င္တာေတြ အကုန္ေမး၊ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ေသခ်ာရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ထပ္ဆင့္ ဆက္တိုက္ေမး။ ေျဖတဲ့သူကလည္း “ငါေျပာတာ မယံုနဲ႔၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိက်င့္ၾကည့္” “ဒီက်င့္စဥ္ဟာ ဒုကၡထဲက လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့ သင္႐ိုးကၽြတ္ က်င့္စဥ္ေတြပဲ ေဟ့! ” လို႔ အာမခံတဲ့ အဆင့္ထိ ရွာေဖြသင္ယူ ေလ့က်င့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
သင့္ျမတ္ေသာစိတ္
- အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုဟာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္လို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ စိတ္ကလက္ခံမိရင္ သင့္ေလ်ာ္တယ္၊ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သင့္ျမတ္တယ္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္။
ေသာင္မတင္ေရမက်စိတ္
- တိက်ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔ မရေသးဘဲ မွားသြားမလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ္နဲ႔ တိုးလိုးတန္းလန္း ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္။
ေသာင္းက်န္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာစိတ္
- ဖႆေစတသိက္က တစ္ဆင့္၊ စိတ္ထဲကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ၀င္လာေနတဲ့ အာ႐ံုေတြကို အလ်ဥ္မီေအာင္ မတားဆီးႏိုင္လို႔ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရာေထြးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္မ်ိဳးစံု။
သစၥာေဖာက္ေသာစိတ္
- သစၥာမရွိတဲ့၊ သစၥာမဲ့တဲ့ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုတည္းေအာက္က စိတ္မ်ား။
သစၥာရွိေသာစိတ္
- သစၥာတည္တဲ့၊ သစၥာထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုတည္းေအာက္က စိတ္မ်ား။
သစ္စိမ္းခ်ိဳး ခ်ိဳးေသာစိတ္
- သစ္ကိုင္းက ေျခာက္ေနလို႔ ခ်ိဳးလိုက္ရင္ က်ိဳးသြားတာဟာ မူရင္းသစ္ပင္ကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရဘူး။ သစ္ကိုင္းအစိမ္းကို ခ်ိဳးတာ၊ မူရင္းသစ္ပင္ကို ရက္စက္ရာက်တယ္။ ထပ္ဆင့္ပြား ထြက္လာမယ့္ အကိုင္းသစ္၊ အရြက္သစ္၊ အပြင့္သစ္၊ အသီးသစ္ေတြကိုပါ ျဖတ္ေတာက္ ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္တယ္။ မိမိအေပၚမွာ ေက်းဇူးတရား ရွိေနတဲ့သူ၊ အရိပ္ေပးၿပီး ခိုလံႈခြင့္ေပးသူအေပၚမွာ ေက်းဇူးမသိတတ္တဲ့ စိတ္မ်ိဳး။
သစ္လြင္ေနေသာစိတ္
- တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြျဖစ္မွာ ေသခ်ာေနတဲ့ ဘ၀အသစ္တစ္ခုထဲကို ပထမဆံုး စတင္၀င္ေရာက္လာတဲ့ေန႔မွာ ျဖစ္ေပၚေနတတ္တဲ့ စိတ္အသစ္။ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေဟာင္းေတြကို ရာသက္ပန္ စြန္႔လႊတ္ၿပီး သဘာ၀ အမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္း သိေနမွန္း မိမိကိုယ္မိမိ သတိထားမိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္အသိအသစ္။
သည္းခံတတ္ေသာစိတ္
- ဖႆရဲ႕ အထိအေတြ႕အရွိန္ကို ဘာမွမျဖစ္သလို သည္းညည္းခံတဲ့စိတ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာ မွာေတာ့ အခက္အခဲရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။ လူ႔သဘာ၀အရ ဒုကၡျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထား။ ေဒါသထြက္ေတာ့မယ့္ အေနအထား။ စိတ္ဆင္းရဲစရာ ၾကံဳေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အေနအထားေတြမွာ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ့္ စိတ္ကို ျဖစ္ခြင့္မေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရတာဆိုေတာ့ ခက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ့္ ဒုကၡစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ မျဖစ္သင့္တဲ့ စိတ္အရွိန္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စရာ အာ႐ံုအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရင္ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္ေတြအားလံုးဟာ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ႀကိတ္မွိတ္သည္းခံရတဲ့ အခက္အခဲကေနလည္း လြတ္ေျမာက္ေနတာကို သိလိမ့္မယ္။