သိုးသိုးသီသီစိတ္
- မထင္မရွား စိတ္အဆင့္အေနနဲ႔သာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ စိတ္အေနအထား။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေၾကာင့္ မေက်နပ္တဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပမယ့္ မိမိရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ပြန္းရွ ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ အခ်ိန္မီ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လိုက္တဲ့အခါမွာ မသိမသာ ခပ္ပါးပါးေလးသာ လႈပ္ရွားသြားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သက္ညႇာတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သက္လံုေကာင္းေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္မႈဟာ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ သက္လံုေကာင္းေစပါတယ္။
သက္ေသာင့္သက္သာစိတ္
- မိမိလက္ရွိလုပ္ေနဆဲ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုေနထိုင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ အေပၚမွာပဲ စိတ္ကိုထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ႏိုင္ရင္ ၾကားျဖတ္စိတ္ဆိုတာ ၀င္ခြင့္မရဘဲ မိမိရဲ႕စိတ္ သက္သာေနတာ ခ်က္ခ်င္း သိႏိုင္တယ္။
သက္ေသျပေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္သာ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ငိုေႂကြးျခင္း၊ ရယ္ေမာျခင္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနတာ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသပဲ။
သိကၡာက်ေသာစိတ္
- သိကၡာမရွိတဲ့ စိတ္ရဲ႕တိုက္တြန္းမႈနဲ႔ သိကၡာက်တာေတြခ်ည္း လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုေနမယ္ဆိုရင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လူ႔စည္းကမ္းေတြ ခ်ိဳးဖ်က္ေနတဲ့ သိကၡာမဲ့စိတ္။
သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းစိတ္
- စိတ္သေဘာခ်င္း တူညီတဲ့ မိသားစု (သို႔မဟုတ္) မိမိလုပ္ငန္းထဲက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အတူတကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ၀ိုင္းလုပ္၀ိုင္းစား ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ေနခ်င္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သကၤာမကင္းျဖစ္ေပၚစိတ္
- မိမိကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနီးဆံုးမွာ ရွိေနတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျပာအဆို ဆက္ဆံမႈေတြက လုပ္ေနက် မူလပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မ႐ိုးမသား ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္ သလိုလို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္။
သင္ခန္းစာယူတတ္ေသာစိတ္
- ခႏၶာငါးပါးရဲ႕သေဘာ၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕သဘာ၀ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ရတဲ့စိတ္။
သင္ပုန္းေခ်လိုက္ေသာစိတ္
- ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့တာေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ခံခဲ့ရတာေတြ၊ ေစာ္ကားခံခဲ့ရတာေတြ၊ လုပ္စားသြား တာေတြ၊ အထင္ေသးခံခဲ့ရတာေတြ၊ မတူသလို မတန္သလို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခဲ့ရတာေတြ အားလံုးကို တစ္ေန႔ေန႔က်ရင္ ျပန္ခ်မယ္ဆိုၿပီး စိတ္ထဲမွာ ဥထားတဲ့ အၿငႇိဳးေတြကို ရာသက္ပန္ အၿပီးအပိုင္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ႏိုင္ရင္ မိမိစိတ္က စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ရတဲ့ စိတ္ပင္ပန္းမႈကလည္း လြတ္ေျမာက္သြားေစတယ္။ ဒါဟာ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
သင္ယူေနေသာစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိသင့္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ သိေအာင္ ရွာေဖြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သိခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ သင္ယူေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။