ေစာ္ကားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စံခ်ိန္မီစိတ္
- တစ္ဖက္သားရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို သိရွိ နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့စိတ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတတ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္စိတ္။ သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း မိမိဘက္က အျမဲတမ္း ေကာင္းေနတဲ့စိတ္။ ဒီလိုစိတ္ေတြဟာ စံႏႈန္းေကာင္းတဲ့အျပင္ စံထားေလာက္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြပဲ။
စံျပစိတ္
- မိမိနဲ႔ တျခားလူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို စိတ္တက္ႂကြေအာင္ အားေပးႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ ခံစားခ်က္ေတြကို မိမိကိုယ္တြင္းမွာပဲ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မိမိရဲ႕ခံစားခ်က္ကို တျခားလူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မိမိနဲ႔ တျခားလူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ဦးေႏွာက္နဲ႔ နားလည္ကာ (နားလည္ေပးၿပီး) အက်ိဳးရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အဓိကကေတာ့ မိမိခံစားမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ရဲ႕ ေစခိုင္းမႈေနာက္ကို မလိုက္ဘဲ မိမိကသာ ခံစားခ်က္ေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့စိတ္။
မွတ္ခ်က္ - Emotional intelligence Quotient (EQ) ဆိုၿပီး The Voice ဂ်ာနယ္မွာ ဆရာေဇယ်သူရဲ႕ EQ ေဖာ္ျပခ်က္ကို စံျပစိတ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳစြာ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
စိုစိုျပည္ျပည္စိတ္
- ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ ေစတသိက္ရဲ႕သေဘာေတြကို သိနားလည္ၿပီး ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ သက္သာ ၿငိမ္းေအးေနၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ စိတ္အစဥ္ဟာ စိုျပည္လန္းဆန္းေနတဲ့ စိတ္သေဘာ။
စိုးစဥ္းမွ် မတုန္လႈပ္ေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ေတြ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား၊ တုန္တုန္ခါခါ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ၀င္ခြင့္ရတဲ့ စိတ္က ေႏွာင့္ယွက္သြားတာပဲ။ မိမိစိတ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုဟာ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုတည္းပဲဆိုတာကိုသာ တကယ္သိေနၿပီဆိုရင္၊ အဲဒီ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ဆက္တိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၿပီး ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရမယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ဆက္တိုက္ ဖယ္ပစ္ႏိုင္ေနရင္ ခံစားမႈေတြ ပါလာတတ္တဲ့ စိတ္ေတြ ၀င္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ မိမိစိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား တုန္တုန္ခါခါ ျဖစ္စရာအေၾကာင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး။
စိုးမိုးစိတ္
- မသိတဲ့စိတ္ကို သိတဲ့စိတ္က စိုးမိုးထားတာ ရွိသလို၊ သိတဲ့စိတ္ကို မသိတဲ့စိတ္က စိုးမိုးထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တယ္။ သိတဲ့စိတ္ကို ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးကမွ ျခယ္လွယ္လႊမ္းမိုး ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သိတဲ့စိတ္နားမွာ သတိစိတ္ကို တစ္ခ်ိန္လံုး ပူးကပ္ထားၿပီး သိတဲ့စိတ္ စြမ္းအားႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္ပါ။
စိုးရိမ္ေသာစိတ္
- မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလထဲမွာ မိမိဘ၀အတြက္ ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္ ဆိုးက်ိဳးေတြမ်ား ပါလာမလဲလို႔ ႀကိဳတင္ေတြးၿပီး စိုးရြံ႕ေၾကာင့္ၾက ပူပင္စိုးရိမ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ (ေရာက္မလာေသးတဲ့ အခ်ိန္ကို ႀကိဳေတြးၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ခံေနတာဟာ လက္ရွိပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ေတြကို အဆံုး႐ံႈးခံေနတာနဲ႔အတူတူပဲ။ ျဖစ္သင့္တာက စိုးရိမ္ပူပန္ေနမယ့္အစား စိုးရြံ႕ ေၾကာင့္ၾကစရာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အေျဖကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရွာေဖြၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။)