မသိုးမသန္႔စိတ္
- အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိလိုက္တာနဲ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ စိတ္အျပစ္ကို ျပန္သတိရတိုင္း မိမိစိတ္ကိုမိမိ မသတီသလို၊ မႀကိဳက္သလို၊ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မသကၤာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မသက္မသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက မိမိစိတ္ကို မသက္မသာျဖစ္ေစတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈကတစ္ဆင့္ မသက္မသာတဲ့ ခံစားမႈကို ထပ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားခြင့္ရေစၿပီး မသက္မသာျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္။
မသဒၶါစိတ္
- တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ေပးရ ကမ္းရ လွဴရ တန္းရမွာကို ႐ုတ္တရက္ စိတ္မပါသလို ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ (ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုဟာ အလွဴအတန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သဒၶါစိတ္ရွိတဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ေဒါသေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ ရြံရွာမုန္းတီး စိတ္ေၾကာင့္စတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ မေပးခ်င္၊ မလွဴခ်င္၊ ျဖစ္သြားေစတဲ့ စိတ္အေနအထား တစ္ခု။)
မဟာဆန္စိတ္
- သာမန္လူသားဆန္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဂုဏ္ႀကီးရွင္ မဟာဆန္တဲ့ မာန္တစ္ခုခု သိမ္ေမြ႕စြာ ပါးပါးေလး ေရာေႏွာပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မဟာမိတ္စိတ္
- လူသားခ်င္း စာနာစိတ္နဲ႔ အကူအညီလိုရင္ လိုသလို ကူညီေပးၾကတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ မိတ္ေဆြစိတ္။
မဟားတရားစိတ္
- တရားမွ်တမႈမရွိတာ ေသခ်ာေနတဲ့ မဟားတရားစိတ္နဲ႔ မဟုတ္တမ္းတရမ္းစိတ္။ မသန္႔ရွင္းတာ ေသခ်ာေနတဲ့ မဟုတ္တ႐ုတ္စိတ္။ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးတစ္ခုခုကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ ေသခ်ာေနတဲ့ မဟုတ္ကဟုတ္ကစိတ္နဲ႔ မဟုတ္မဟတ္စိတ္။
မအီမလည္စိတ္
- စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနလို႔ သက္ေသာင့္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ မအီမသာနဲ႔ တက္ႂကြထက္သန္မႈ မရွိတဲ့ ေပ်ာ့ေခြစိတ္။
မအူမလည္စိတ္
- ပါးနပ္သလိုလို၊ သိသလိုလိုနဲ႔ အမွန္က ဘာကိုမွ တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ မသိတဲ့ အူေၾကာင္ေၾကာင္ မလည္မ၀ယ္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မအပ္မရာစိတ္
- လူလူခ်င္း အႏိုင္က်င့္တဲ့စိတ္ဟာ မထားသင့္တဲ့ မအပ္မရာစိတ္ပဲ။ လူလူခ်င္း ေစာ္ကားတဲ့စိတ္ဟာ မရွိသင့္တဲ့ မဖြယ္မရာစိတ္ပဲ။
မာေက်ာေသာစိတ္
- ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ျပႆနာျဖစ္လို႔ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ေခြ ယိမ္းယိုင္သြားတာမ်ိဳးေတြ မရွိဘဲ၊ ဒီတစ္ခါ မေအာင္ျမင္ရင္ နည္းလမ္း ေနာက္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထပ္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္အမာစား။
မာနႀကီးေသာစိတ္
မာယာစိတ္
- မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ ထင္လာေအာင္ လွည့္ျဖားတယ္။ ရွိတာကို ဗန္းျပၿပီး ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္တယ္။ လိမ္ညာ ျမႇဴဆြယ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ယူတဲ့နည္းေတြ ထုတ္သံုးတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေနလို႔ မာယာ ဆိုတာ ေလာဘအုပ္စု၀င္ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။
မားမားမတ္မတ္စိတ္
- အာ႐ံုတစ္ခုခုရဲ႕ ထိခတ္မႈအရွိန္ ျပင္းထန္လို႔ စိတ္ယိုင္ၿပီး လဲက်သြားတယ္ ဆိုရင္ မားမားမတ္မတ္စိတ္ကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ိဳး ခုတည္းက တည္ေဆာက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုမယ္။