မ်က္ႏွာလိုက္ေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ထဲမွာ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့သူကိုသာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၿပီး မ်က္ႏွာသာေပး ဂ႐ုစိုက္ အလိုလိုက္ အခြင့္အေရး ေပးတဲ့စိတ္။
မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္စိတ္
- အုပ္ခ်ဳပ္သူေရွ႕မွာတစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာမွာတစ္မ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်က္ႏွာလႊဲသြားတာနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တတ္တဲ့ စိတ္စည္းကမ္း မရွိတဲ့စိတ္။
မ်က္မုန္းက်ိဳးစိတ္
- အလြန္တရာ မုန္းတီးရြံရွာေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မ်က္ျမင္ဒိ႒စိတ္
- အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ ေရးထားတဲ့စာေတြဖတ္ၿပီး မယံုတတ္ဘူး။ သူေျပာ ကိုယ္ေျပာစကားေတြ နားေထာင္ၿပီး မယံုတတ္ဘူး။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀သေဘာတရားေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိက်င့္ၿပီး မ်က္၀ါးထင္ထင္ စိတ္အသိမွာ ထင္ရွားသိျမင္မွ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲစိတ္
- အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္းမရွိ အတိအက် လံုး၀ ေသခ်ာတယ္လို႔ အာမခံတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေျမေတာင္ေျမႇာက္စိတ္
- ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေပမယ့္ ေငြအား၊ လူအား၊ ေထာက္ပံ့မႈအား၊ မျပည့္စံုတဲ့သူေတြကို အားေပးကူညီပံ့ပိုးတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္စိတ္
- ေၾကာက္ပါၿပီလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၿပီး အ႐ံႈးေပးထားတဲ့သူဟာ ဘာမွကို ျပန္မလုပ္ႏိုင္မွန္း သိလ်က္နဲ႔ ဒူးေထာက္ ေခါင္းငံု႔ ထားသူရဲ႕ ေက်ာကုန္းကို ဖေနာင့္နဲ႔ထပ္ၿပီး ေဆာင့္ကန္တဲ့ အႏိုင္က်င့္စိတ္။
ေျမ၀ယ္မက်နားေထာင္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျမဲျမံစိတ္
- အေျပာင္းအလဲမရွိ၊ လံုး၀ခိုင္မာ ျမဲျမံတဲ့စိတ္။
ေျမာေနေသာစိတ္
- အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနေပမယ့္ အသိစိတ္ေတြ၊ သတိစိတ္ေတြက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေျမာေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေျမာ္ျမင္စိတ္
- အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚမွာ သီးသန္႔အေနအထားနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္စိတ္။
ျမင္သိစိတ္
- ျမင္စရာရွိတာကို မ်က္စိက ၾကည့္လို႔ျမင္တာ။ ဒါေပမယ့္ ျမင္မွန္းသိတာက ျမင္သိစိတ္။
ျမင္ျပင္းကတ္စိတ္
- ၾကည့္လို႔မရတာ၊ အျမင္ကတ္တာ၊ မုန္းတီးေနတာကို ေဖာ္ျပတဲ့စိတ္။
ျမင္ေယာင္စိတ္
- အျမင္အာ႐ံုက တစ္ဆင့္ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕ၿပီး ခံစားမႈအရွိန္ ထူးျခား ျမင္းထန္မႈေၾကာင့္ ျမင္ခဲ့တဲ့ အျမင္အာ႐ံုတစ္ခုခုကို မၾကာခဏ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ျမင့္ျမတ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္စိတ္
- ေတာ္ပါတယ္လို႔ ခ်ီးမြမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သတိလြတ္ၿပီး အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိလိုက္လို႔ အစြပ္စြဲခံရတဲ့ စိတ္အေနအထား။