မုန္းတီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မာရ္နတ္စိတ္
- ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို တပ္မက္တဲ့စိတ္။ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိတဲ့စိတ္။ အားထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အစားအစာကို ဆာေလာင္ေနတဲ့စိတ္။ ဆာေလာင္တဲ့စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပဲ အားထုတ္မႈကိုရပ္ၿပီး တပ္မက္စိတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ စားေသာက္တဲ့စိတ္။ စိတ္က ခိုင္ခံ့မႈမရွိဘဲ ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး အိပ္ခ်င္သလို၊ အိပ္ေပ်ာ္သလို ျဖစ္တဲ့စိတ္။ စိတ္က မခိုင္ေတာ့ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်အေပၚမွာ ထင္ေယာင္ထင္မွားေတြ ျဖစ္ၿပီး ေၾကာက္ လန္႔ေနတဲ့စိတ္။ မိမိအားထုတ္မႈအေပၚမွာ နည္းလမ္းအမွန္ ဟုတ္ပါ့မလားလို႔ ယံုမွားသံသယေတြ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။ စိတ္ရဲ႕မတည္ၿငိမ္တာေတြ၊ ယံုမွားသံသယေတြနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ ေဒါသေတြ ထြက္လာတဲ့စိတ္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမႈအေပၚမွာ အာ႐ံုယိုင္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာတဲ့ဘက္ကို အာ႐ံုေျပာင္းသြားတဲ့စိတ္။ သူတစ္ပါးကို အထင္ေသးၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးလာတဲ့စိတ္။ ဒါေတြဟာ မာရ္နတ္စိတ္ ဆယ္မ်ိဳးပဲ။
ေမ်ာပါသြားေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္က အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ၿပီး စိတ္ထဲ၀င္လာတာကို ျဖတ္ေတာက္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိဘဲ ၀င္လာတဲ့စိတ္နဲ႔အတူ ေမ်ာပါသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မ်ိဳသိပ္စိတ္
- ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာေတြ မလုပ္ဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ မ်ိဳသိပ္ထားတဲ့စိတ္။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မ်က္ကလူးဆန္ပ်ာစိတ္
- ျပႆနာတစ္ခုခုကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ၾကံဳေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ မိမိဘက္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာမ်ိဳး မရွိရင္ မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး မ်က္ကလဲဆန္ပ်ာ ျဖစ္ၿပီး ပ်ာယာခတ္သြားတဲ့စိတ္။
မ်က္ကြယ္ျပဳစိတ္
- ဂ႐ုတစိုက္ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလိုက္ျခင္းေတြဟာ မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ပဲ။
မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္စိတ္
- ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္အရဆိုရင္ စိတ္ရဲ႕ျဖစ္ပ်က္မႈ အလ်ဥ္ႏႈန္းဟာ မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္းမွာ ကုေဋတစ္သိန္း အေရအတြက္ ရွိတယ္တဲ့!
ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္မႈ အလ်ဥ္ႏႈန္းက မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္းမွာ ကုေဋငါးေထာင္တဲ့!
မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္စိတ္
- မိမိမွားေနမွန္း သိေပမယ့္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားထဲမွာ အရွက္မရွိဘဲ အမွားေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ လုပ္ျပရဲေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲ မသိေသာစိတ္
- လူေတြၾကားထဲမွာ ေျပာမွားဆိုမွား ျဖစ္မွာစိုးလို႔ မ်က္ႏွာအမူအရာလုပ္ျပၿပီး ေဘးကထိန္းေပးတာကို သေဘာမေပါက္တဲ့လူရဲ႕ အထာမသိစိတ္။
မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အထူးအေလးေပး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို လိုခ်င္လို႔ လိုအပ္တဲ့အတိုင္းအတာထက္ ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ျပတဲ့ ဟန္ေဆာင္စိတ္တစ္မ်ိဳး။