ျမည္တြန္ေတာက္တီးစိတ္
- က်ဴးလြန္မိတဲ့ အမွားထက္ပိုၿပီး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တတြတ္တြတ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ ျပစ္တင္ ေျပာဆိုေနတဲ့ စိတ္။
ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျမန္ေသာစိတ္
ျမံဳစိစိစိတ္
- ပြင့္လင္း တိက် ျပတ္သားမႈ မရွိဘဲ ဘာျဖစ္ခ်င္ေနမွန္း မသိတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေမြ႕ေလ်ာ္စိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ ေနရာမွာ သိမွတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာ မွန္ကန္မႈ။ သိမွတ္မႈ စနစ္တက် ရွိမႈေတြေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿငိမ္းေအး သက္သာေနတာကို ေက်နပ္တဲ့စိတ္။
ေမြးရာပါစိတ္
- လူ႔ေလာထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတည္းက ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ ခံစားစိတ္၊ မွတ္သားစိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းစိတ္ေတြဟာ ေမြးရာပါ စိတ္ေတြပဲ။
မြန္ျမတ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မြန္ရည္စိတ္
- ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ၿပီး လိမၼာေရးျခားရွိတဲ့ ရည္ရည္မြန္မြန္စိတ္။
မြန္းမံျပဳျပင္စိတ္
- မွားယြင္း ဆိုးသြမ္း မိုက္မဲ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ အာ႐ံုအေဟာင္းေတြကို စြန္႔လႊတ္ေစၿပီး ယဥ္ေက်း တည္ၾကည္ ခိုင္မာသိမ္ေမြ႕တဲ့ အာ႐ံုအသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့စိတ္။
မွားယြင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မွီခိုစိတ္
- ႐ုပ္ကို မွီတြယ္ၿပီး စိတ္ ေစတသိက္ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရၾကတယ္။ စိတ္ ေစတသိက္ေတြကို မွီတြယ္ၿပီး ႐ုပ္ခႏၶာေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္ဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စိတ္ေတြ ထက္သန္ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေအာင္ အသိနဲ႔သတိစိတ္ကို မွီခို အားထားလိုက္တဲ့စိတ္။
မွီ၀ဲစိတ္
- ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္အမွန္ေတြကို လိုအပ္သလို မွီ၀ဲ က်င့္ၾကံအားထုတ္စိတ္။
ေမွးမွိန္စိတ္
- အယူအဆ အမွားဖုန္မႈန္႔ေတြ ဖံုးလႊမ္းေနလို႔ စိတ္အေရာင္မေျပာင္းဘဲ ေမွးမွိန္ေနတာ။ ( အမွားဖုန္မႈန္႔ေတြ ဖယ္္ရွားလိုက္ရင္ အမွန္ရဲ႕ အေရာင္က ေျပာင္လက္လာမွာပဲ။)